Rapport vastgoedsturing met de basiswaardering

Voor woningcorporaties die hun vastgoed als een bedrijfsmiddel zien, is marktwaardering volgens de basisversie voldoende. Dat blijkt uit het rapport Vastgoedsturing met de basiswaardering. Samen met 13 corporaties stelde adviesbureau Ortec Finance het rapport op.

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op de marktwaarde in verhuurde staat. Dat kunnen zij op twee manieren doen: volgens de full-versie of de basisversie, beide vastgelegd in het Handboek Marktwaardering van het ministerie van BZK. Bij de full-versie stelt een taxateur de marktwaarde vast. Een tijdrovend en kostbaar proces. Woningcorporaties kunnen voor de waardering van hun vastgoed ook de basisversie toepassen. Dit bespaart kosten, maar is minder nauwkeurig.

Goede vastgoedsturing mogelijk met de basisversie

Ortec Finance onderzocht samen met 13 corporaties of een goede vastgoedsturing mogelijk is met de basisversie. Het oordeel hierover is positief: het rapport steunt corporaties die - uit kostenoverwegingen - de voorkeur geven aan de basiswaardering. Als de corporatie het vastgoed beschouwt als een bedrijfsmiddel, volstaat de basisversie van de marktwaardering. De basiswaardering voldoet ook uitstekend voor de bepaling van de beleidswaarde.

Corporaties die het vastgoed zien als een belegging, zullen echter behoefte hebben aan de grotere nauwkeurigheid van de full-versie van de marktwaardering. Voor een goede financiële beoordeling van investeringen is een taxatie aan te bevelen.

Meer informatie

Op welke onderdelen het proces van vastgoedsturing is beoordeeld en hoe de bevindingen zijn onderbouwd, is te vinden in het rapport Vastgoedsturing met de basiswaardering.