Wat doe je met mogelijke belastingvorderingen in het jaarverslag?

Woningcorporaties zijn sinds 2008 belastingplichtig en moeten daarmee ook zogeheten latente belastingvorderingen en -verplichtingen in de commerciële jaarrekening opnemen. Dit zijn mogelijke vorderingen van of op de fiscus. Maar hoe verwerkt u nou die latenties in de jaarrekening? Aedes publiceert een handreiking om uw corporatie hiermee op weg te helpen.

Latente belastingen in de commerciële jaarrekening betekenen dat corporaties (tijdelijke) verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed verwerken en waarderen. Een aantal vertegenwoordigers van accountantskantoren en woningcorporaties maakte ─ mede op verzoek van Aedes ─ een handreiking om meer uniformiteit in de verwerking van de waarderingsverschillen van het vastgoed in exploitatie te krijgen.

Handreiking

Hoofdlijn van deze handreiking is dat bij vastgoed in exploitatie de fiscale boekwaarde bij sloop of de boekwinst bij verkoop, in de toekomst veelal niet leidt tot fiscale afwikkeling gedurende de levensduur van het gebouw. Uitgangspunt is daarbij de veronderstelling dat de corporatie de omvang van de portefeuille in exploitatie in stand houdt.

Als deze structureel afneemt (bij onder andere krimp en verkoop), geldt voor een deel van het vastgoed wel een toekomstige fiscale afwikkeling gedurende de levensduur. Hoe de corporatie hier rekening mee kan houden bij de waardering van latenties staat aangegeven in de handreiking.

Inhoud

De handreiking bevat voorbeelden en behandelt verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed. De feitelijke verwerking moet de corporatie zelf beoordelen aan de hand van de eigen specifieke situatie bij iedere corporatie. Verstandig is om hier vroegtijdig over in gesprek te gaan met je accountant. Vragen over deze handreiking kunt u rechtsreeks stellen aan de eigen accountant.