Liftfabrikanten aansprakelijk voor schade woningcorporaties door kartelafspraken

Nieuws 29 januari 2024
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Woningcorporaties (verenigd in De Glazen Lift) zijn in het gelijk gesteld in een hoger beroep in een kartelschadeprocedure tegen liftfabrikanten Kone en Otis. Het Gerechtshof Den Haag stelt de fabrikanten hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade. Het schadebedrag moet nu worden vastgesteld in een schadestaatprocedure en loopt naar verwachting in de tientallen miljoenen euro's.

De 38 woningcorporaties werken samen in de Stichting De Glazen Lift (DGL). De stichting is in de uitspraak van het Gerechtshof op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld. Al in 2021 oordeelde de rechtbank Rotterdam, na vele jaren procederen, dat Kone en Otis met hun deelname aan het Liftenkartel onrechtmatig hebben gehandeld tegenover de corporaties. De rechter liet destijds al doorschemeren dat er sprake is van ‘een zeer aanzienlijke schade’.

Tientallen miljoenen schade

Door het handelen van onder meer Kone en Otis betaalden de corporaties volgens de rechtbank in de periode tussen 1998 en 2004 naar schatting tientallen miljoenen teveel voor installatie, onderhoud en modernisatie van liften. Het uitgangspunt van DGL is altijd geweest om met de liftfabrikanten tot een vergelijk te komen. Kone en Otis kozen er echter voor hoger beroep aan te tekenen. 

Tijdrovend en kostbaar

Jan Willem Sijrier, bestuursvoorzitter van DGL: ‘Kone en Otis hebben jarenlang elke aansprakelijkheid voor schade van de hand gewezen. Doordat de fabrikanten niet aan tafel wilden en kozen voor een rechtsgang, ontstond een extreem tijdrovend en kostbaar proces. Echter, we waren onveranderd van mening dat Kone en Otis niet kunnen wegkomen met illegale winsten, die ten koste gaan van betaalbare woningen voor onze huurders en woningzoekenden. We zijn dan ook enorm blij dat nu definitief is vastgesteld dat deze liftfabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, en dat woningcorporaties hiervoor zullen worden gecompenseerd.’

Lees meer over