Tarieven obligolening per 30 november 2023 zijn marktconform

Nieuws Nieuws · 18 oktober 2023
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Corporaties die deelnemer zijn van het WSW zijn verplicht een obligolening af te sluiten. Deze lening is een belangrijke bouwsteen van het zekerheidsstelsel waardoor corporaties onder gunstige voorwaarden door WSW geborgde leningen kunnen aantrekken.

Deze obligolening is nodig voor het geval dat WSW met grote aanspraken wordt geconfronteerd die niet met de jaarlijkse obligoheffing gedekt kunnen worden. Op dit moment bieden alleen NWB Bank en BNG Bank het product obligolening aan. Aangezien er slechts beperkte concurrentie is, vindt Aedes het belangrijk dat corporaties een marktconforme prijs betalen voor dit product. Daarom heeft Aedes wederom aan Thésor gevraagd de marktconformiteit van de obligolening te toetsen.

Getoetste onderdelen

De prijs van de obligolening bestaat uit 2 onderdelen: de bereidstellingsprovisie en een opslag op de rente (6-maands Euribor). De bereidstellingsprovisie moet worden betaald voor het aanhouden van het product; de opslag is alleen verschuldigd wanneer de lening daadwerkelijk wordt opgenomen.

Omdat het product obligolening bij geen andere bank wordt aangeboden, heeft Thésor – om tot een goed oordeel te komen – in kaart gebracht welke andere producten en leningen qua kenmerken lijken op de obligolening. Vervolgens is gekeken naar de specifiek afwijkende kenmerken van de obligolening en tot welke aanvullende risico’s en kosten dit leidt voor de NWB Bank en BNG Bank.

Tarieven

Het tarief voor de bereidstellingsprovisie is vastgesteld op 0,20% (20 basispunten). De opslag op de 6-maands Euribor rente bedraagt komend jaar 0,36% (36 basispunten).
De bereidstellingsprovisie is gelijk gebleven en de opslag op de rente is iets gestegen. De toegenomen volatiliteit op de financiële markten verklaart de hogere opslag. De nieuwe tarieven per 30 november 2023 zijn door Thésor beoordeeld als marktconform.