Correctiemethode Koopgarantwoningen beschikbaar

Nieuws Nieuws · 22 februari 2018

Bij de verkoop van Koopgarantwoningen hebben woningcorporaties bij taxaties tussen 2007 en 2011 incidenteel (procedurele) fouten gemaakt. Stichting OpMaat heeft daarvoor een correctiemethode ontwikkeld en die besproken met het ministerie van BZK, de Vereniging Eigen Huis en Aedes. Alle partijen vinden het belangrijk dat (oud-)bewoners op een eerlijke manier compensatie krijgen als er fouten zijn gemaakt waardoor zij schade hebben geleden. Corporaties zijn niet verplicht deze methode te gebruiken. Zij kunnen ook samen met (oud-)bewoners tot een andere oplossing komen of delen van de correctiemethode toepassen. 

De Koopgarantregeling is bedoeld om koopwoningen bereikbaar te maken voor mensen met een lager inkomen. Als de bewoner van een Koopgarantwoning wil verhuizen, is hij verplicht om de woning terug te verkopen aan de corporatie en die is op haar beurt verplicht de woning weer terug te kopen. In deze constructie is een goed taxatierapport essentieel.

Klachten zorgvuldig behandelen

Door corporaties zijn in het verleden (tussen 2007 en 2011) incidenteel procedurele fouten gemaakt bij de taxaties van Koopgarantwoningen, bijvoorbeeld door een verouderde taxatie te gebruiken. Ook zijn er taxaties uitgevoerd door de verkopend makelaar, wat de regelgeving niet toestaat. 

Bij vermoeden van een taxatiefout kunnen corporaties deze herstellen door de voorgestelde correctiemethode van Stichting OpMaat. De methode biedt een evenwichtige oplossing voor de situaties waarin (oud-)bewoners schade hebben ondervonden door procedurele fouten uit het verleden. Ook wanneer (oud-)bewoners een (onderbouwde) klacht indienen, kan de corporatie de correctiemethode toepassen. Aedes raadt corporaties aan om deze klachten zorgvuldig in behandeling te nemen.

Correctiemethode in het kort

De correctiemethode start met een hertaxatie van de marktwaarde bij verkoop. Indien de oorspronkelijk gehanteerde waarde meer dan 7,5 procent hoger is dan de marktwaarde die uit de hertaxatie blijkt, wordt aangenomen dat de oorspronkelijke waarde niet juist was en vindt er een correctie plaats.

De oorspronkelijk betaalde prijs blijft door deze correctie ongewijzigd, maar alle overige bedragen en percentages die relevant zijn voor de berekening van de terugkoopprijs worden aangepast. Het effect hiervan is dat de bewoner later bij de terugverkoop een hogere terugkoopprijs ontvangt. Bewoners die hun woning al eerder hebben terugverkocht, ontvangen een aanvulling op de terugkoopprijs.