Investeringen woningcorporaties De Vernieuwde Stad nemen toe

Nieuws Nieuws · 26 augustus 2021

De 27 grootstedelijke corporaties van De Vernieuwde Stad bouwen in de periode 2021 tot en met 2025 maar liefst 57.500 nieuwe woningen. Ook verduurzamen en verbeteren zij in deze jaren 232.000 woningen uit hun voorraad. Hun investeringen nemen toe, maar het blijft de vraag of het genoeg is, gezien de enorme opgave in steden.

In De Vernieuwde Stad (DVS) werken 27 grote, grootstedelijke woningcorporaties samen. DVS inventariseert ieder jaar hoeveel deze corporaties gaan investeren in woningen. De investeringsmonitor laat zien dat de DVS-corporaties in de periode 2021-2025 in totaal 24,8 miljard euro investeren in verduurzaming en renovatie van 232.000 bestaande woningen en in de bouw van 57.500 nieuwe woningen. Dat is 1,4 miljard meer dan in de periode 2020-2024.

Enorme opgave in steden

De investeringen nemen toe. In de komende periode verdubbelt de nieuwbouw bijna tot 11.400 gemiddeld per jaar. De investeringen in kwaliteitsverbetering blijven op hetzelfde peil.

‘De corporaties van De Vernieuwde Stad stretchen zich tot het uiterste om deze megaproductie te realiseren. Toch is de vraag of dit, gezien de enorme opgave in de steden, genoeg is’, aldus portefeuillehouder Woningmarkt Mohamed Baba. ‘Corporaties moeten hun eigen ontwikkelkracht vergroten en de overheid moet echt een tandje bij zetten om voor voldoende middelen te zorgen en voor voldoende capaciteit.’

‘Afroming opbrengsten corporaties onverteerbaar’

Wat DVS betreft zijn de belangrijkste opgaven waar corporaties en overheid mee aan de slag moeten de achterblijvende realisatiegraad, stijgende bouwkosten, het gebrek aan investeringen in infrastructuur en integrale gebiedsontwikkeling en het vergroten van het investeringsvermogen van corporaties. Corporaties lopen immers tegen de grenzen van hun financiële vermogens aan, zoals al eerder bleek uit het onderzoek Opgaven & Middelen Woningcorporaties. Dat gebeurt het eerst in de stedelijke regio’s Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. DVS noemt het onverteerbaar dat verhuurderheffing, ATAD, VPB en saneringsheffing samen meer dan 25 procent van de huuropbrengsten van corporaties afromen.

Lees hier het persbericht en het Stadspaper van De Vernieuwde Stad