Ortec Finance: onduidelijk gebruik vrijheidsgraden in full-versie marktwaardering

De verschillen tussen de marktwaarde van corporatievastgoed zijn groot wanneer woningcorporaties de full-versie of juist de basisversie uit het Handboek Marktwaardering gebruiken. Deze verschillen ontstaan door het gebruik van de vrijheidsgraden uit het handboek. Dat blijkt uit onderzoek van Ortec Finance onder woningcorporaties die van haar diensten gebruikmaken.

Gemiddeld genomen voor Nederland komen de resultaten bij gebruik van de basisversie wél goed overeen met die van de full-versie, aldus Ortec Finance. De verschillen op provincie- en complexniveau worden veroorzaakt door het gebruik van de vrijheidsgraden leegwaarde, markthuur en disconteringsvoet. Die vrijheidsgraden zijn variabelen die corporaties kunnen aanpassen; daarmee wijken zij af van de basisversie uit het handboek. In dat geval moet er een taxateur meekijken. Dat corporaties de disconteringsvoet veel zouden gebruiken als afwijkingsmogelijkheid, had Ortec Finance wel verwacht. Dat geldt niet voor de aanpassingen op grote schaal van de leegwaarde en de markthuur.

Vraagtekens full-versie

Ortec Finance ging er in het onderzoek vanuit dat waardering van vastgoed volgens de full-versie correct is. Door de grote verschillen in hoogte van de leegwaarderatio, markthuurratio en bruto aanvangsrendement stelt Ortec Finance daar nu vraagtekens bij. Het bureau vindt dat dit nader moet worden onderzocht.