Oproep: maak domeinoverstijgende wijkaanpak mogelijk

Nieuws 29 januari 2024
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon- en zorgvoorzieningen in de buurt maakt inwoners vitaler en gezonder. Maar de financiering is ingewikkeld en niet flexibel genoeg om dit goed te organiseren. Daarom moet de overheid inzetten op het simpeler maken van wijkgerichte aanpak.

Oproep aan informateur Plasterk

Dat staat in een oproep aan de informateur van 9 landelijke koepelpartijen vanuit gemeenten, wonen, zorg en welzijn, waaronder Aedes. Zij wijzen erop dat in steeds meer wijken de leefbaarheid onder druk staat. Zo’n 4 tot 6 miljoen Nederlanders bevinden zich in een kwetsbare positie en 1 op de 6 volwassenen heeft meervoudige problemen, onder meer op gebied van inkomen en zorg.

Belemmeringen wegnemen

Op sommige plekken werken professionals en burgers al succesvol samen, maar in de dagelijkse praktijk zijn er nog tal van belemmeringen. De organisaties maken zich daarom bij het Rijk sterk om een domeinoverstijgende aanpak mogelijk te maken. Dat verhoogt onder andere de mentale weerbaarheid, vermindert schuld- en verslavingsproblemen en verhoogt de bestaanszekerheid. Ook levert het besparingen op in zowel zorg als uitkeringen.

Woningaanbod

De oproep gaat ook in op de problemen rond huisvesting in de wijk. Er is een groot tekort aan passende huisvesting waardoor ook problemen op andere leefgebieden ontstaan, zoals gezondheid, schulden, relaties en werk. De briefschrijvers pleiten voor 30% sociale huurwoningen in de woningvoorraad van alle gemeenten. Ook moeten er in regionale woonzorgvisies afspraken worden gemaakt over aandachtsgroepen en over passende zorg en ondersteuning bij het wonen.

Betere lokale samenwerking

‘Ons ideaal is een wijk waarin alle inwoners tot hun recht komen, met kansengelijkheid, bestaanszekerheid en gezond samenleven voor iedereen’, zo staat in de oproep. Betere lokale samenwerking biedt ook voordelen voor de uitvoering. Zo levert het besparingen op doordat er minder werk dubbel wordt gedaan.

De 9 organisaties achter de brief zijn ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Deze coalitie bracht in 2022 het digitale magazine Zo doen we dat! uit met 12 sterke praktijkvoorbeelden en organiseerde in 2023 een roadshow van 5 regiobijeenkomsten over bestuurlijke samenwerking en financiële ontschotting.