Pieter Schipper

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Pieter Schipper

Belangenbehartiger voornamelijk op het sociaal domein en specifiek voor de volgende dossiers en projecten: Huisvesting aandachtsgroepen (o.a. arbeidsmigranten, statushouders etc.), Huisvestingswet, Woonruimteverdeling, het project Landelijke woonruimteverdeling (projectleider) en dossier Wonen en zorg (Ouderenhuisvesting, Taskforce Wonen en Zorg, Langer Thuis, toegankelijkheid etc.).