Woonruimteverdeling

Op grond van de Huisvestingswet hebben gemeenten de mogelijkheid vrijgekomen huurwoningen naar inzicht te verdelen. Zij kunnen bepaalde groepen voorrang geven, bijvoorbeeld om medische redenen of wegens sloop van de huidige woning. Een gemeente moet de toewijzingsregels opnemen in een huisvestingsverordening en plaatselijke woningcorporaties hierbij betrekken.

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

In de praktijk

Beleid & Regelgeving

Handreikingen & instrumenten

Gemiddeld wachten we in Nederland 7 tot 10 jaar op een sociale huurwoning. Hoe kan dat en wat doen corporaties om...

Nieuws 3 aug 2023

Het project om te komen tot een landelijk platform sociale huurwoningen krijgt geen landelijk vervolg. Op het...

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om lokale woningzoekenden voorrang te geven bij het toewijzen van woningen als...

Woningzoekenden krijgen daadwerkelijk meer keuzemogelijkheden als de regio waarbinnen zij kunnen zoeken groter is....