Woonruimteverdeling

Op grond van de Huisvestingswet hebben gemeenten de mogelijkheid vrijgekomen huurwoningen naar inzicht te verdelen. Zij kunnen bepaalde groepen voorrang geven, bijvoorbeeld om medische redenen of wegens sloop van de huidige woning. Een gemeente moet de toewijzingsregels opnemen in een huisvestingsverordening en plaatselijke woningcorporaties hierbij betrekken.

In de praktijk

Woonruimteverdeling in de praktijk

Beleid & Regelgeving

Huisvestingswet

Handreikingen & instrumenten

Instrumenten huisvestingswet
Landelijke monitor woonruimteverdeling