Woonruimteverdeling

Op grond van de Huisvestingswet hebben gemeenten de mogelijkheid vrijgekomen huurwoningen naar inzicht te verdelen. Zij kunnen bepaalde groepen voorrang geven, bijvoorbeeld om medische redenen of wegens sloop van de huidige woning. Een gemeente moet de toewijzingsregels opnemen in een huisvestingsverordening en plaatselijke woningcorporaties hierbij betrekken.

Expert
Frank Diependaal
Adviseur Sectorontwikkeling

In de praktijk

Beleid & Regelgeving

Handreikingen & instrumenten

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 3 aug 2023

Het project om te komen tot een landelijk platform sociale huurwoningen krijgt geen landelijk vervolg. Op het...

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om lokale woningzoekenden voorrang te geven bij het toewijzen van woningen als...

Woningzoekenden krijgen daadwerkelijk meer keuzemogelijkheden als de regio waarbinnen zij kunnen zoeken groter is....

Nieuws

Nieuws · 20 feb 2019

Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen staat hoog op onze agenda. Aedes wil een beter beeld krijgen van de...