Landelijke Monitor Woonruimteverdeling

Nieuws Nieuws · 20 februari 2019
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen staat hoog op onze agenda. Aedes wil een beter beeld krijgen van de wachttijden en slaagkansen voor woningzoekenden en van de ontwikkelingen in de verschillende regio’s. Daarom startte Aedes vorig jaar een pilot Landelijke Monitor Woonruimteverdeling. 

Waarom een landelijke monitor?

De monitor helpt woningzoekenden sneller te zien waar zij meer of minder kans maken op een woning en hoe lang de wachttijden zijn. Corporaties en gemeenten kunnen met de monitor ontwikkelingen in beeld brengen en vergelijken met andere regio’s. Dat helpt om tot betere woonvisies en prestatieafspraken te komen. Ook biedt de monitor kansen voor een betere regionale samenwerking.

Deelnemen?

Als u meedoet aan de monitor vragen wij u data aan te leveren uit uw woonruimteverdeelsysteem. De ervaring uit de pilot leert dat dit relatief weinig tijd kost.

In de brochure Landelijke Monitor Woonruimteverdeling vindt u meer informatie. Heeft u vragen? Stel ze aan Rob Ravestein via [email protected].