Ruimere regio’s bieden woningzoekenden meer keuze

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Woningzoekenden krijgen daadwerkelijk meer keuzemogelijkheden als de regio waarbinnen zij kunnen zoeken groter is. Dat betekent dat zij ook meer mogelijkheden hebben om te reageren op woningen van hun keuze. Dit blijkt onder meer uit een onderzoek dat Enserve/Companen eind vorig jaar, in opdracht van Aedes, heeft uitgevoerd. In het onderzoek is gekeken naar de effecten die optraden in verschillende regio’s die de afgelopen jaren samenwerken bij de woonruimteverdeling.

Nederlanders zijn redelijk honkvast en verhuizen ‘dicht bij huis’, in dezelfde gemeente of regio. Het aanbod van sociale huurwoningen is nu onderverdeeld in veel aparte regio’s. De woningzoekende schrijft zich vaak in de regio in waar hij of zij al woont. Daar heeft hij of zij ook de meeste kans van slagen op een andere woning. Mede daardoor zijn de verhuisbewegingen tussen regio’s gering. Zo’n 10 tot 18 procent van de woningtoewijzingen vindt plaats aan woningzoekenden buiten de regio. Alleen jongere huishoudens en starters kijken vaker over de grens van de eigen regio.

Meer mogelijkheden

In het onderzoek is gekeken naar recente samenvoegingen van regio’s en welke effecten daardoor optreden. In de regio Noord-Veluwe werken zes gemeenten sinds 2016 samen in één regio. Het aandeel verhuizingen is toegenomen en het aantal weigeringen is afgenomen. Datzelfde beeld was ook zichtbaar in de regio Arnhem-Nijmegen, waar sinds 2014 de gemeente Druten is aangesloten. En ook in de regio Eindhoven, die vijf jaar geleden is uitgebreid met de gemeente Helmond.

Er blijkt geen eenzijdige verhuisstroom op te treden, bijvoorbeeld vanuit kleinere gemeenten op het platteland naar grotere steden. Wel zijn er verschillen in leeftijdscategorieën zichtbaar.

Al met al treden er geen noemenswaardige nadelige effecten op als regio’s gaan samenwerken in de woonruimteverdeling. Eerder is sprake van een aantal positieve effecten, doordat een woningzoekende nu in een grotere regio kan zoeken naar een voor hem of haar passende en gewenste woning. Er ontstaan meer verhuisbewegingen en dus meer mogelijkheden voor woningzoekenden.

Vergroot keuzemogelijkheden woningzoekenden

Het onderzoek naar verhuisbewegingen laat zien dat het vergroten van de regio voor woningzoekenden de keuzemogelijkheden voor hen vergroot. De vermeende nadelige effecten, bijvoorbeeld veel verhuizingen tussen regio’s, zijn beperkt, doordat Nederlanders gemiddeld nog steeds maar over beperkte afstand verhuizen.

Aedes ziet het onderzoek dan ook als een bevestiging om daadwerkelijk woningzoekenden meer keuzemogelijkheden te bieden door meer samenwerking tussen regio’s te realiseren. Zo willen we in verschillende regio’s een pilot starten waarbij woningzoekenden hun inschrijfduur kunnen meenemen naar een andere regio. Dit vergroot hun slaagkans op een passende woning. Ook werkt Aedes in stappen aan een platform waar het aanbod aan alle sociale huurwoningen voor woningzoekenden zichtbaar wordt.