Geen vervolg landelijke aanpak woonruimteverdeling

Nieuws Nieuws · 3 augustus 2023
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Het project om te komen tot een landelijk platform sociale huurwoningen krijgt geen landelijk vervolg. Op het congres van 13 juni 2023 bleek er binnen de vereniging te weinig draagvlak voor een landelijke aanpak. Daarom heeft het Aedes-bestuur besloten het project geen vervolg te geven. Ook de koplopergroep heeft geconcludeerd geen rol meer te zien voor zichzelf, en besloot zichzelf op te heffen. Sommige regio’s gaan regionale opties onderzoeken.

Regio’s onderzoeken verder

In diverse regio’s onderzoeken corporaties gezamenlijk welke andere manieren er zijn om het voor woningzoekenden overzichtelijker te maken een passende huurwoning te vinden. Bijvoorbeeld door meer interregionale samenwerking of door te kijken naar het initiatief van WoningNet voor een landelijke schil.

Project stopt

De koplopergroep onderzocht sinds 2020 op welke manier corporaties samenwerken bij woonruimteverdeling konden verbeteren. Wat betekent landelijke woonruimteverdeling en wat levert het op voor de woningzoekenden én de corporaties? Ze ontwikkelden de Stip op de horizon en de position paper Waarom meer samenwerken bij woonruimteverdeling?. Ook liet de koplopergroep een Proof of Concept maken, waarbij is gekeken naar de behoefte van woningzoekenden. Tegelijkertijd is gekeken naar het effect van meer samenwerking op de verhuisbewegingen.

De volgende stap was het ontwikkelen van een nieuw platform, waarop alle huurwoningen van deelnemende regio’s in 1 oogopslag vindbaar zijn. Daar bleek op het congres te weinig draagvlak voor.

Landelijke Monitor Woonruimteverdeling

Aedes gaat wel verder met de Landelijke Monitor Woonruimteverdeling. De monitor geeft woningzoekenden inzicht in hun kansen op een woning en in wachttijden. Corporaties en gemeenten kunnen met de monitor ontwikkelingen in beeld brengen en vergelijken met andere regio’s.

Dat helpt bij betere woonvisies en prestatieafspraken. Ook biedt de monitor kansen voor een betere regionale samenwerking.

Kijk ook eens bij