Woonbron over woonfraude, overlast en ondermijning: maak het bespreekbaar

‘Jaren geleden noemden we het gewoon zware overlast en woonfraude. Nu we de overkoepelende term ondermijning gebruiken, worden de issues sneller opgepakt.’ Aan het woord is Frenk Westdijk, sociaal beheerder bij Woonbron. De workshops Hoe herken ik ondermijning die de corporatie het afgelopen jaar organiseerden waren overtekend. Deze workshops dragen bij aan bewustwording bij de corporatiemedewerkers.                                                                             

 

Onderstaande video is gemaakt door Motus, in samenwerking met Woonbron, TNO en Aedes.

‘Het aantal juridische dossiers waarin ondermijning een rol speelt, is de afgelopen jaren enorm toegenomen. En we zien dat de zwaarte van de criminaliteit toeneemt. Vandaar dat we organisatiebreed en in alle regio’s (Delft, Rotterdam, Nissewaard en Dordrecht) workshops hebben georganiseerd waar collega’s met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen’, vult Karin de Weijze, manager Juridische zaken, aan. 

Herkennen van signalen

‘We leren collega’s signalen herkennen. We hebben specifieke protocollen en waar nodig ondersteunen we collega’s met het wegnemen van angst.’ Want wat doe je als je bij het repareren van een kraan in een keukenla een vuurwapen aantreft? De een houdt zijn mond uit angst, de ander stopt het vuurwapen - met alle risico’s van dien - in zijn werktas om het vervolgens af te geven bij de sociaal beheerder. ‘Gelukkig weet ik als oud-politieagent wat ik met zo’n wapen moet doen, maar een vuurwapen meenemen is natuurlijk niet de bedoeling’, aldus Westdijk. 

Bottom up

Veel corporatiemedewerkers hebben een rol in de signalering van ondermijning. Het begint bij de verhuurmakelaar, die bij de intake de eerste screening doet. De medewerkers van Woonbron zijn de ogen en oren in de wijk: is er weinig of juist veel beweging bij een woning, is er een groot verloop van bewoners of staat er een dure auto voor de deur? Bij twijfel wordt contact gezocht met de sociaal beheerder of politie om verder onderzoek te doen.

Veilig en prettig wonen

De Weijze: ‘Veilig en prettig wonen. Dat is wat we willen voor al onze bewoners. Speerpunt van onze koers is Thuis in de wijk. De rauwe realiteit is helaas dat het prettig en veilig wonen in onze wijken wordt aangetast door criminaliteit, ondermijning of drugshandel. Met gemeenten, politie en andere partners hebben we een ideaalbeeld. Daarin is geen plek voor aantasting van het woongenot. Bewustwording van indicatoren en signalen in de wijk kan onze bijdrage zijn, naast handhaving van onze regels en het beheer van ons vastgoed. Daarbij betrekken we ook omwonenden. Zij zien en horen vaak meer dan er gedeeld wordt of zichtbaar is. Vandaar dat onze beheerders het contact met bewoners als zeer waardevol beschouwen.’

Tot slot

Westdijk en De Weijze geven nog enkele tips mee: onderschat ondermijning niet. Het is er, dus maak het bespreekbaar. Zowel intern, als met omwonenden en politie. Bedek het niet met de mantel der liefde en denk niet dat het ‘wel meevalt’. Benadruk en deel ook de risico’s, zoals brandveiligheid.

Lees ook meer over de belangrijke rol van corporaties in aanpak ondermijnende criminaliteit.