GroenWest maakt leefbaarheid bespreekbaar

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Wijken met veel corporatiebezit dreigen af te glijden. Woningcorporatie GroenWest besloot in Woerden, de Ronde Venen en het Groene Hart daar iets aan te doen naar aanleiding van het rapport veerkracht in corporatiebezit in opdracht van Aedes. Gegevens over de buurten zijn verzameld en in kaart gebracht. Daarmee zijn de gesprekken geopend.  

‘We wilden de leefbaarheid in kaart brengen en het rapport bevat gegevens die we daarvoor konden gebruiken. De kaarten van de leefbaarometer en andere gegevens hebben we als basis gebruikt. Daaraan hebben we eigen gegevens als streefhuur en overlast toegevoegd. Je ziet op de kaart iets gebeuren, maar leefbaarheid bestaat niet alleen uit harde data. In sessies hebben wij de gegevens voorgelegd aan collega’s, samenwerkingspartners en huurders en hebben we met elkaar punaises geprikt met wat waar nodig is.’, zegt Corné Venema, analist vastgoedsturing bij GroenWest.  

Winstpunten

Deze aanpak kent volgens hem twee winstpunten:  

  • Medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties zitten samen aan tafel. Ze leren elkaar en elkaars afwegingen beter kennen. Hierdoor kunnen zij elkaar nu beter vinden in het dagelijkse werk.
  • Het inzichtelijk maken van wat er speelt, brengt een oplossing dichterbij. GroenWest houdt niet vast aan de data van de kaarten, maar gebruikt die juist om deelnemers uit te dagen. Dan volgt er een goede discussie.

‘We zijn nu bezig om per complex te kijken wat we kunnen doen met concrete maatregelen, bijvoorbeeld het veranderen van de huurprijs. En bij groot onderhoud kijken we ook naar leefbaarheid. Zo komt er bijvoorbeeld bij een project een aantal picknicktafels op het plein voor de huurders. Dat was hun wens’, zegt Venema.  

‘Het belangrijkste is dat we in gesprek gaan en samen zoeken naar een oplossing. We begonnen op wijkniveau. Nu gaan we naar complexniveau. Met alle gegevens kunnen we maatwerk leveren en evenwichtiger discussies voeren met collega’s van andere afdelingen en samenwerkingspartners over wat nodig is voor de leefbaarheid.’ De uitkomsten van de gesprekken zijn leidend bij het vinden van de oplossing voor de complexen.  

Tip

De tip van Venema voor corporaties die hier ook mee aan de slag willen: ‘ Maatwerk betekent ook knopen doorhakken en mensen mandaat geven om dat te doen. Bijvoorbeeld het onderhoud naar voren halen als dat nodig is. Weet wie wat beslist en welk traject je door moet.’