Onderzoek naar mogelijkheden informatiedelen rond crimineel pandgebruik

Nieuws Nieuws · 28 april 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is het wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van informatiedeling rond crimineel pandgebruik bij de verhuur van vastgoed. Op dit moment is het wettelijk niet toegestaan gegevens uit te wisselen. Het WODC vraagt ook corporaties een vragenlijst in te vullen voor dit onderzoek.

Aanleiding en doel onderzoek

Met dit onderzoek wil het WODC de mogelijkheden tot het delen van informatie rond crimineel gebruik van onroerend goed in kaart brengen. Het delen van deze informatie kan namelijk bijdragen aan het bestrijden van (ondermijnende) criminaliteit. Zo kunnen verhuurders elkaar waarschuwen voor criminelen. Op dit moment is er echter geen wettelijke grondslag voor het uitwisselen van gegevens over (mogelijk) crimineel pandgebruik tussen verschillende sectoren. 

Bij crimineel pandgebruik kan het gaan om productie, handel en/of opslag van illegale of gestolen goederen, illegale diensten (zoals illegale prostitutie, mensenhandel of kansspelen) of als dekmantel voor illegale diensten. 

Bij het delen van de informatie gaat het enerzijds om de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie tussen verhuurders onderling, anderzijds om de mogelijkheid dat verhuurders informatie kunnen delen met opsporingsdiensten, zoals de politie en de FIOD.

De vragenlijst voor corporaties

De enquête maakt deel uit van het WODC onderzoek en wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Ateno, I&O Research en Pro Facto. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en kan tot en met vrijdag 27 mei 2022. De verwachting is dat het WODC het rapport in het najaar van 2022 gaat publiceren.