Samen werken aan veerkrachtige wijken

Nieuws Nieuws · 21 maart 2023
Expert
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Nederland telt ongeveer 5.000 buurten. In een deel van die buurten, vooral de buurten met veel corporatiewoningen, staat de leefbaarheid onder druk. In deze buurten zijn naast corporaties meerdere organisaties actief, zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en huurdersorganisaties.

Door gezamenlijk te bespreken wat de situatie en ontwikkeling is in een wijk, en een breed gedragen plan van aanpak in gang te zetten, kan de leefbaarheid en veerkracht in wijken waar nodig verbeterd worden. De Aedes veerkrachtkaarten die beschikbaar zijn voor corporaties in het Aedes-datacentrum, kunnen hierbij helpen. 

Maatschappelijke organisaties in de wijk

Partners binnen een gemeente of regio kunnen samen verder komen als het gaat om het leefbaar maken en houden van de buurten. Door gezamenlijk de veerkrachtkaarten van een wijk of buurt te bespreken en duiden, neemt het inzicht in de veerkracht van wijken toe.  Ook leren organisaties elkaars perspectief kennen en begrijpen. En dat komt de samenwerking, en dus de wijk en haar bewoners, ten goede. Tijdens een gezamenlijk webinar van Aedes, VNG, Woonbond, Actiz en Sociaal Werk Nl begin maart, met een presentatie door Circusvis, maakten professionals van corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, en huurders(organisaties), nader kennis met wonen,  veerkracht in wijken en de Aedes veerkrachtkaarten.

Samen sturen op veerkracht

Een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners in een wijk gaat over het algemeen samen met meer overlast en onveiligheid. Maar niet altijd. Dit komt naar voren uit het veerkrachtonderzoek en de veerkrachtkaarten. Veerkracht zegt iets over hoe een specifieke buurt weet om te gaan met deze toenemende concentratie. De leefbaarheid kan dus goed zijn, maar de veerkracht laag, en andersom. Vergelijk het met je gezondheid en weerstand. 

Tijdens de webinar kwamen ook 4 verschillende strategieën aan de orde om de leefbaarheid en veerkracht in een wijk te verbeteren. Denk aan interventies ten aanzien van de leefomgeving, sociale aanpak, woninggebruik en woningprogramma. Te gebruiken altijd in samenhang en altijd in samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke organisaties.

Ook werd nog een aantal concrete toepassingen van de kaarten toegelicht, zoals de inzet bij  prestatieafspraken, een lokale of regionale woonvisie, of wijkgerichte aanpak. De webinar werd afgesloten met de uitnodiging aan alle deelnemers om samen verder in gesprek en aan de slag te gaan.