Leefbaarheid staat in 200 wijken structureel onder druk

Nieuws Nieuws · 20 april 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Over het algemeen scoort het overgrote deel van de Nederlandse wijken voldoende of goed op het gebied van leefbaarheid. Maar in 197 wijken staat de leefbaarheid onder langdurige druk en is de problematiek hardnekkig. Dat blijkt uit het analyserapport Leefbaarheid in Nederland 2020 dat vorig week is gepubliceerd.

Uitkomsten Leefbaarometer 3.0

Het onderzoek richt zich op de fysieke omgeving, woningvoorraad, voorzieningen, sociale samenhang, en overlast en (on)veiligheid. Op basis van omvang, ernst en duur komt naar voren dat in 50 gemeenten de leefbaarheid structureel onder druk staat. Het betreft dan de regio’s rond de grote steden, maar ook buurten in G40-gemeenten. Er zijn ook grote contrasten tussen en binnen gemeenten.

In dit derde leefbaarheidsonderzoek (2018-2020) zijn nieuwe kenmerken toegevoegd, zoals ervaren ongelijkheid en luchtkwaliteit. En er zijn indicatoren die mogelijk als stigmatiserend kunnen worden ervaren, niet meer gebruikt, zoals migratieachtergrond en uitkeringsafhankelijkheid. De website Leefbaarometer is ook volledig vernieuwd.

Begin juni presenteert het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid om te voorkomen dat de meest kwetsbare wijken verder achteropraken.

De Leefbaarometer is ook een van de bronnen van de (vernieuwde) veerkrachtkaarten.