Een inclusieve en zorgzame wijk: groot denken en klein beginnen

Nieuws Nieuws · 24 juni 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Hoe komen lokale organisaties gezamenlijk tot een inclusieve en zorgzame wijk? Tijdens de vierde en laatste webinar uit de reeks Zo doen we dat werd de wijk De Posten in Enschede uitgelicht. De maatschappelijke woon-, zorg en welzijnsopgave is hier groot voor elke afzonderlijke organisatie. Maar, zo vertelden de deelnemers, het uitvoeren van de eigen taak kan niet zonder de samenwerking met andere organisaties. Én het is belangrijk dat de gemeente een goede lokale woonzorgvisie opstelt.

Hoe samenwerking in de wijk werkt

Alleen gezamenlijk lukt het om een prettige woonomgeving te creëren waarin ruimte is voor iedereen, dit kwam duidelijk naar voren tijdens de webinar. Een belangrijke factor voor een succesvolle samenwerking in de wijk is gelijkwaardigheid. Alleen als de samenwerkende organisaties een gelijkwaardige relatie hebben en een duidelijke visie delen, kan de samenwerking slagen. Daar zijn de gemeente Enschede, Domijn en De Posten het over eens. De samenwerking is weergegeven in onderstaand cartoon.

cartoon samenwerking de Posten Enschede

In de praktijk

Een belangrijke succesfactor bij De Posten is persoonlijk contact met bewoners en collega’s. Een wijkverpleegkundige voert bijvoorbeeld gesprekken met ouderen over de geschiktheid van de woning. Daarbij staat de behoefte van de bewoner centraal, en niet een bepaald script. En die behoefte is eigenlijk nooit om te verhuizen naar een andere wijk buiten het eigen netwerk. Dit is van belang bij het toewijzen van woningen: dat vraagt om maatwerk en creativiteit. De gemeente kan hierin weer helpen door op wijkniveau te beginnen met beleid maken.

Inclusief is ook dementievriendelijk

De Posten is een voorbeeld van een inclusieve en zorgzame wijk, wat betekent dat het ook goed wonen is voor mensen met dementie. Dat vraagt van medewerkers bij de betrokken organisaties dat ze daar ruimte en tijd voor krijgen. In de wijk hebben ze inmiddels een duidelijke wandelroute naar de winkels en goed zichtbare ingangen van winkels, waardoor mensen met dementie (weer) kunnen winkelen. Bovendien is winkelpersoneel getraind in dementievriendelijkheid, zodat ze weten hoe ze moeten reageren op een klant die zegt: ‘Ik ben lid van de krant, dus ik mag hem nu uit uw winkel meenemen.’

De incassomedewerker bij Domijn speelt ook een belangrijke rol in dementievriendelijk beleid. Als zij opvallend en afwijkend gedrag signaleert, is dit een teken dat er mogelijk iets aan de hand is. Zij geeft dit door aan het wijkteam dat vervolgens een persoonlijk gesprek aangaat met de bewoner. Zo zorgt Domijn er op allerlei vlakken voor dat ook mensen met dementie prettig en veilig kunnen wonen.

Succesfactoren

Wat maakt de wijk De Posten nou tot een succes, en hoe kunnen anderen hierin volgen? Een goede tip die tijdens de webinar naar voren kwam: gooi het beleid niet radicaal om, maar houd het klein en begin met een experiment. Dat creëert vrijheid om te zoeken naar nieuwe oplossingen en het probleem integraal te bekijken. En dat begint en eindigt bij het persoonlijke contact met bewoners.

Volgens wethouder Kampman van Enschede is er nog een wereld te winnen door het systeem anders te organiseren. ‘We moeten de leefwereld van de bewoner centraal zetten. Het lukt steeds beter om integraler te kijken.’ De boodschap volgens Wilma van Ingen, bestuurder bij Domijn, is om groot te denken en klein te handelen, waardoor je gaandeweg het experiment kunt verbreden.

Bekijk de webinar De Posten, zo doen we dat, terug