Vidomes meet leefbaarheid met uitgebreid bewonersonderzoek

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

De woningcorporatie Vidomes uit Delft stelt de mening van huurders centraal bij het meten van de leefbaarheid. Welke vragen huurders krijgen en hoe de antwoorden meetellen in de leefbaarheidsscores werd besproken tijdens het Kijkje in de keuken bij Vidomes. 

Na drie eerdere inspirerende bijeenkomsten bij verschillende corporaties, vond het Kijkje in de keuken nu plaats bij Vidomes in Delft. De corporatie houdt eens in de twee tot drie jaar een groot online en telefonisch woonbelevingsonderzoek onder 18.000 huurders.

De laatste keer hebben 5.000 huurders de enquête ingevuld. ‘De huurders krijgen vragen over onder meer sociale veiligheid: voelt u zich veilig, heeft u last van criminaliteit in de buurt, hangjongeren of geluidoverlast? We doen dit al sinds 2006, dus we hebben ook vergelijkingsmateriaal’, zegt Sandy van Marrewijk, regisseur Sociaal Wonen bij Vidomes.

Score

De score gaat in het ROG-model: rood, oranje, groen. ‘De huurders geven cijfers. Onder de 6,5 is rood, tussen de 6,5 en 7 is oranje en boven de 7 is groen. ‘We toetsen deze uitslagen met de mening van collega’s die de ervaringen van andere partners meewegen, zoals van de politie en zorgverleners’, zegt Van Marrewijk. De doorslag geven de wijkprofessionals van de corporatie. Als zij de uitkomsten van een complex of een buurt niet herkennen, dan kan de corporatie het oordeel aanpassen en kan de inzet minder groot zijn.

Vidomes heeft als doel om in 2022 geen rode buurten en complexen meer te hebben. ‘Het meten van de woonbeleving van onze huurders is voor ons een directe sturingsmethode voor de verbetering van de leefbaarheid. We verwerken de uitkomsten in buurtvisies en leefbaarheidsprogramma’s’, zegt Van Marrewijk. De uitkomsten zijn breder inzetbaar. Het kan dat een consulent zegt dat een complex nooit van rood naar oranje komt, bijvoorbeeld omdat de staat van het gebouw niet goed is. Dan kan Vidomes besluiten om het onderhoud naar voren te halen.

Belang van meten

Het belang van meten is volgens Van Marrewijk steeds groter geworden en in 2017 had de corporatie tegen de trend in betere leefbaarheidscijfers. ‘Nu zijn er signalen van onze medewerkers dat het weer minder gaat, spannend of dat ook uit het komende onderzoek blijkt’, zegt Van Marrewijk.

Andere corporaties kunnen de methodiek ook gebruiken om de leefbaarheid te meten en te verbeteren, maar dat betekent wel dat je bereid moet zijn te investeren in een uitgebreid woonbelevingsonderzoek onder je huurders. Vidomes wil graag hun kennis met collega's delen, maar wil ook tips van andere corporaties over hoe zij vaker tussentijds kunnen meten, in plaats van één keer in de twee tot drie jaar.