Top 10 toepassingen veerkrachtkaarten

Nieuws Nieuws · 7 december 2021
Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

In april 2021 introduceerde Aedes de veerkrachtkaarten in het Aedes-datacentrum. De kaarten geven per gemeente en per buurt aan waar kwetsbare bewoners concentreren en waar dit samengaat met een toename van overlast of onveiligheid. Inmiddels hebben meerdere corporaties ervaring met het toepassen van de veerkrachtkaarten.

Gebiedsgerichte samenwerking

‘Uit de ervaringen van dit jaar blijkt dat als je de veerkrachtkaart(en) fysiek op tafel legt, het gesprek vanzelf op gang komt. Ongeacht wie er allemaal rond die tafel zit. De vraag ‘wat valt je op’ levert veel materiaal op. In een dag heb je alles in kaart (data, achtergronden, ervaringen) en kan je een gezamenlijke probleemanalyse opstellen voor de buurten waar je bezit hebt’, aldus Jeroen Frissen die verschillende trajecten begeleid. ‘Een bescheiden investering die veel oplevert’.

De ervaringen met en toepassingen van de veerkrachtkaarten lopen uiteen van ‘een eyeopener voor een Raad van Commissarissen’ tot hands-on actieplannen. We hebben er een aantal op een rijtje gezet.

Waarvoor kun je de veerkrachtkaarten inzetten?

Op basis van de ervaringen van corporaties hebben we onderstaande top 10 opgesteld.

 1. Voor een (ver)beter(d)e relatie tussen corporatie en gemeente. Op alle niveaus. Een gezamenlijke ambitie, dezelfde taal spreken en aan dezelfde kar trekken (in plaats van elkaar tegenwerken).
   
 2. Als basis voor verder onderzoek naar context. Welke samenstelling in een buurt/ wijk heeft invloed op veerkracht? En wat kunnen wij daar in betekenen?
   
 3. Als instrument bij vastgoedsturing. De veerkrachtdata worden verwerkt in beleid; de resultaten wegen mee in besluitvorming.
   
 4. Als basis voor kwalitatief onderzoek . Naast harde data op basis van kwantitatief onderzoek, zijn de veerkrachtkaarten de basis voor kwalitatief onderzoek: interviews met bewoners en stakeholders. Wat zijn de lessen voor de toekomst?
   
 5. Voor samenwerking tussen afdelingen of organisaties. Wanneer een corporatie en gemeente samen de veerkrachtkaarten bekijken wordt inzichtelijk dat, (met name) binnen de (grote) gemeente, er meerdere afdelingen betrokken zijn bij de verbetering van de veerkracht van wijken en dat er ‘ontschot’ moet worden.
   
 6. Als eyeopener voor bijvoorbeeld Raad van Commissarissen en B&W. Dit draagt bij aan urgentiebesef en dus structurele actie. Bijvoorbeeld als basis voor een ondernemingsplan, gebiedsgericht werken of lokale afspraken.
   
 7. Door vastgoed en sociaal beheer samen te laten kijken naar en werken met de veerkrachtkaart(en) kunnen ze elkaar aanvullen en zo succesvol(ler) met bijvoorbeeld een onderhoudsplanning aan de slag gaan.
   
 8. Voor ‘bovenlokaal’ vergelijken. Met de kaarten worden verschillen tussen (buurten in) gemeenten zichtbaar en kan een corporatie een regionale aanpak opstellen die als basis kan dienen voor een ‘bovenlokaal’ ondernemingsplan.
   
 9. Voor het agenderen van leefbaarheid en veerkracht. De status en ontwikkeling van de veerkracht is op buurtniveau zichtbaar en wordt ondersteund met data.
   
 10. En, last but not least, de overall toepassing: de veerkrachtkaarten bieden een goede basis voor gericht samenwerken. Voor een corporatie intern, tussen corporatie en gemeente. Maar eigenlijk voor alle stakeholders die in een wijk werken aan de leefbaarheid en veerkracht van de wijk.
Kijk ook eens bij

Bekijk de veerkrachtkaarten in 1 minuut

Meer informatie 

Wil je ook aan de slag met de veerkrachtkaarten in de wijken waar jouw corporatie actief is? Ga dan naar het Aedes-datacentrum voor aanvullende informatie en het downloaden van de kaarten.

In Q1 worden de data die in de veerkrachkaarten gebruikt worden, geactualiseerd.