Veerkrachtkaarten in de praktijk: frisse blik en gezamenlijkheid

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Sinds eind april kunnen Aedes-leden lokale veerkrachtkaarten downloaden in het Aedes-datacentrum. De kaarten laten zien hoe het staat met de veerkracht in de buurten waarin corporaties actief zijn. Een aantal corporaties heeft al eerder ervaring opgedaan met de veerkrachtkaarten, waaronder de Haagse corporaties. Eind 2020 zijn zij samen met de gemeente de leefbaarheid en inclusiviteit van wijken en buurten in kaart gaan brengen. Mét behulp van de veerkachtkaarten.

Aansluitend heeft Haag Wonen voor de Schilderswijk een meer inhoudelijke en verdiepende slag gemaakt. ‘Het is heel fijn om op basis van data en een ingekleurde kaart het gesprek over wijken en buurten aan te gaan. Zowel intern met collega’s van vastgoedsturing, wonen en beleid en de huurdersorganisatie als met de raad van commissarissen om ook daar het thema ‘leefbare inclusieve wijken’ meer te duiden’, vertelt Lodewieke Michielsen. Zij is manager Strategie en Beleid bij Haag Wonen en vanaf het eerste uur betrokken bij de veerkrachtgesprekken in Den Haag. ‘De kaarten zijn een instrument om met elkaar te bepalen waar we staan en waarop we moeten bijsturen om tot leefbaardere wijken te komen. Het is een vertrekpunt voor gerichte en afgestemde interventies.’

Multidisciplinaire aanpak

Door met meerdere disciplines de ervaringen van een wijk te bespreken krijgt het gesprek meer verdieping. De ervaringen liggen veelal in elkaars lijn, en vullen elkaar aan. Daarmee wordt het mogelijk om interventies en acties op elkaar af te stemmen, waardoor ze elkaar versterken, zo leert de opgedane ervaring. ‘Het is belangrijk dat dit thema op de politieke agenda blijft staan, ook na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar’, aldus Michielsen. Veel interventies hebben namelijk een lange(re) doorlooptijd waardoor de resultaten ook pas op de langere termijn zichtbaar zijn. Haag Wonen gebruikt de inzichten uit de kaarten in haar gebiedsgerichte exploitatiesturing en als basis voor haar deelportefeuillestrategieën en sociale wijkopdrachten.

Tips

Michielsen deelde de ervaringen van Haag Wonen in de eerste inspiratiessessie Veerkrachtkaarten die Aedes samen met Circusvis organiseerde op 10 juni. Zij heeft 3 tips voor corporaties die met de kaarten aan de slag gaan:

  1. Ga er met een frisse blik in: analyseer de data zonder deze direct vanuit je eigen ervaring vooraf al te proberen te verklaren.
  2. Zie de kaarten als goed vertrekpunt en houvast voor een gesprek, ondanks dat de inzichten die je krijgt op hoofdlijnen misschien al bekend zijn uit eigen ervaringen en observaties.
  3. Maak gebruik van de handelingsperspectieven om gezamenlijk vast te stellen waarop bij te sturen en dit te vertalen naar een ieder zijn dagelijkse werk.   

Inspiratiesessie veerkrachtkaarten

Zelf aan de slag met de veerkrachtkaarten binnen jouw gemeente? In het Aedes-datacentrum kunnen leden van Aedes de kaarten downloaden. 

Bekijk ook de veerkrachtkaarten in 1 minuut