Aedes: 'Gegevensdeling voorkomt veel leed bij kwetsbare mensen'

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 28 oktober 2019
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Woningcorporaties zien huurders met een betalingsachterstand vaak in de problemen komen. Het delen van gegevens over wonen, zorg, welzijn en schulden helpt deze mensen. ‘Het kabinet moet stevige druk zetten, zodat de kwetsbare mensen snel hulp krijgen. Dat voorkomt problemen met onnoemelijk veel leed voor betrokkenen’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Woningcorporaties zien huurders met een betalingsachterstand vaak in de problemen komen. Het delen van gegevens over wonen, zorg, welzijn en schulden helpt deze mensen, schrijft Aedes aan de Tweede Kamer die op 30 oktober 2019 over de begroting van het ministerie van VWS praat. ‘Het kabinet moet stevige druk zetten, zodat de kwetsbare mensen snel hulp krijgen. Dat voorkomt problemen met onnoemelijk veel leed voor betrokkenen’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

‘We zien voorzichtige eerste stappen bij bijvoorbeeld het net ingediende wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, waar gemeenten informatie van corporaties mogen krijgen, maar dit moet breder en efficiënter’, vervolgt Norder. Corporaties moeten ook van gemeenten informatie kunnen krijgen en van belangrijke partners in de zorg, bijvoorbeeld. De Tweede Kamer besprak op 30 oktober 2019 de begroting van het ministerie van VWS.

Convenant

Het sneller en beter helpen van deze mensen kan in de meeste gevallen serieuze problemen voorkomen. De afspraak met onder meer de ministers van BZK, VWS en J&V was een convenant gegevensdeling tussen gemeenten, politie, GGZ, woningcorporaties, zorg en welzijnspartijen. Hiervoor was brede steun en bestuurlijke betrokkenheid.

‘Nu anderhalf jaar verder moeten wij helaas constateren dat de noodzaak van een convenant gegevensdeling groter en urgenter is, maar dat de totstandkoming ervan is vastgelopen in juridisch gehakketak’, zegt Norder.

Zorg en begeleiding schiet tekort

Woningcorporaties signaleren meer overlast en problemen bij huurders. Dat staat ook in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. De problemen vaak terug te voeren op gebrek aan begeleiding. Aedes vraagt met klem dat gemeenten meer en liefst gericht geld krijgen voor de zorg en begeleiding van de kwetsbare bewoners. De afgelopen weken hebben diverse organisaties (als de Federatie Opvang, RIBW, het Leger des Heils, VNG) dit probleem ook al aangekaart. De Tweede Kamer kan daar nu iets aan doen.

Het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van VWS begon woensdag 30 oktober 2019 om 10.15 uur.

Zie ook: Gegevensdeling bij samenwerking: wat zijn de regels?