Gegevensdeling bij samenwerking: wat zijn de regels?

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Werkt u als corporatiemedewerker samen met politie, GGZ of gemeente? Pakt u samen overlast aan en voert u overleg over de huisvesting van mensen die extra hulp nodig hebben? In het Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein staat welke privacyregels gelden.

Dit handvat geeft uitleg over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de sinds mei 2018 geldende privacywetgeving. Het beschrijft wat er in de AVG staat over onderlinge samenwerking. De publicatie bevat sectorspecifieke regels per organisatie (zoals woningcorporatie, gemeente, politie, GGZ, GGD) voor het delen van persoonsgegevens met partners in het zorg- en veiligheidsdomein.

Samenwerking verbeteren

Het handvat is opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, die bestaat uit onder meer Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGZ Nederland, Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Aedes staat met deze partijen voor heldere richtlijnen rond gegevensuitwisseling die leiden tot betere samenwerking in de praktijk terwijl de privacy beschermd blijft.

Modelconvenant

Aedes werkt met dezelfde partners al ruim een jaar aan een modelconvenant gegevensdeling en samenwerking bij de aanpak van verward gedrag. Gegevensdeling is namelijk één van de grootste struikelblokken voor woningcorporaties bij de aanpak van woonoverlast door mensen met complexe problemen en bij de huisvesting van kwetsbare personen. 

Woningcorporaties en gemeenten kunnen met zo’n landelijk kader lokaal duidelijke afspraken maken met hun partners in de wijk over eventuele samenwerking en gegevensdeling.