Programma 'Een thuis voor iedereen' is kerntaak van de corporaties

Persbericht Persbericht · 12 mei 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Het gaat niet goed met de huisvesting van aandachtsgroepen in Nederland en hierop moet snel actie worden ondernomen. Dat bleek vorig jaar uit het rapport Een thuis voor iedereen van de commissie-Ter Haar. Die actie komt er nu, in de vorm van het programma Een thuis voor iedereen, dat op 12 mei 2022 door minister Hugo de Jonge aan de Kamer is gepresenteerd. Aedes is betrokken bij de totstandkoming van het programma en kijkt uit naar de praktische uitwerking ervan.

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Voor het eerst is met het rapport en het programma Een thuis voor iedereen door de overheid in beeld gebracht hoe groot de gezamenlijke opgave is als het gaat om het huisvesten en bieden van de juiste begeleiding van verschillende mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. In het programma wordt onderkend dat hier een gezamenlijke rol is weggelegd voor de woningcorporaties, de gemeenten en de zorginstellingen. Samenwerking op alle niveaus is broodnodig om de ambities te behalen en ervoor te zorgen dat meer mensen een passende woning in een leefbare wijk vinden. Dit programma past bij de corporaties, dit is waar we voor staan.’

Concrete afspraken in het programma

In het programma Een thuis voor iedereen, waaraan Aedes van het prille begin heeft meegewerkt, staan afspraken die ertoe moeten leiden dat er tot en met 2030 900.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan in totaal 600.000 betaalbare woningen waarvan 350.000 woningen voor mensen met een middeninkomen waarvan 50.000 door corporaties en 250.000 sociale huurwoningen.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘De minister bepleit dat 30% van alle woningen een sociale huurwoning moet zijn. Om dit percentage te halen zal er bij nieuwbouw ook voldoende sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. En in 30% van de vrijkomende woningen worden aandachtsgroepen gehuisvest, verdeeld over het hele land. Dat hier nu over is nagedacht, is al pure winst. Door de concentratie van sociale huurwoningen en de huisvesting van aandachtsgroepen, staat op sommige plekken de leefbaarheid nu onder druk. Dat zal op termijn minder worden.’

Het streven om 30% sociale huur in de bestaande woningvoorraad te krijgen, mag niet betekenen dat gemeenten die daar nu al boven zitten, kiezen om tijdelijk géén sociale huurwoningen te bouwen. ‘Het percentage is een streven, juist om meer corporatiewoningen toe te voegen verspreid over het hele land. Het is een minimaal streven, geen maximum’, stelt van Rijn.

Nu komt het aan op concrete opdrachten

‘Dit programma is het begin van een hele goede beweging: namelijk met alle betrokken partijen kijken naar de uitdaging om de aandachtsgroepen goed te huisvesten. De intentie is goed, nu komt het aan op concrete acties en concrete opdrachten zoals het aanwijzen van bouwlocaties waarop woningcorporaties échte sociale huurwoningen kunnen bouwen.’

Vragen over het programma Een thuis voor iedereen? Mail dan naar [email protected].