Gegevens delen belangrijk middel aanpak woonoverlast

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Woningcorporaties werken samen met partners aan het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Informatie delen tussen verschillende partijen kan echter lastig zijn. Woningcorporaties willen bij de huisvesting van kwetsbare bewoners of bij overlast informatie kunnen uitwisselen met partners zoals de wijkagent, het sociaal wijkteam en de gemeente.

Samen met andere partijen publiceerde Aedes daarom het Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Daarin staat welke privacyregels gelden bij de aanpak van overlast. Met dezelfde partners werkt Aedes aan een modelconvenant gegevensdeling en samenwerking bij de aanpak van verward gedrag. Woningcorporaties en gemeenten kunnen daarmee lokaal duidelijke afspraken maken met partners in de wijk over eventuele samenwerking en gegevensdeling.

Toename overlast al langer probleem

Corporaties maken zich al jaren zorgen over de toename van woonoverlast in wijken met veel corporatiewoningen. Eerder onderzoek van onderzoekbureau RIGO liet zien dat die zorgen terecht zijn. Minister Ollongren (BZK) heeft het aanpakken van woonoverlast hoog op de agenda staan. In een brief aan de Tweede Kamer schreef zij onder meer dat goede zorg en begeleiding van kwetsbare personen essentieel is in het voorkomen en aanpakken van woonoverlast.