Minister: ‘Goede zorg en begeleiding belangrijk voor aanpak woonoverlast’

Nieuws Nieuws · 1 juli 2019
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Goede zorg en begeleiding van kwetsbare personen is essentieel in het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Dat zegt minister Ollongren (BZK) in haar brief aan de Tweede Kamer. Zij heeft het aanpakken van woonoverlast hoog op de agenda staan. Aedes vindt dat een goed teken want woonoverlast in wijken neemt toe.

Corporaties maken zich al jaren zorgen over de toename van woonoverlast in wijken met veel corporatiewoningen. Het onderzoek van onderzoekbureau RIGO bevestigde eind vorig jaar die angst. Aanpakken en voorkomen van overlast kan alleen als alle partijen samenwerken. Cruciaal daarbij is dat gemeenten de regie nemen. De minister bevestigt dat. Aedes en Sociaal Werk Nederland pleitten daar al voor.

Gedragsaanwijzing belangrijkste middel aanpak overlast

Woningcorporaties werken samen met partners aan het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Een van de belangrijkste middelen bij extreme overlast is de gedragsaanwijzing. Dat is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft.

Voorbeelden hiervan zijn een verbod op het draaien van harde muziek of een gebod om een hond te muilkorven. Het hoe en wat staat in de handreiking gedragsaanwijzing van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Delen van informatie lastig

Het delen van informatie tussen verschillende partijen kan lastig zijn. Woningcorporaties willen bij de huisvesting van kwetsbare bewoners of bij overlast informatie kunnen uitwisselen met partners zoals de wijkagent, het sociaal wijkteam en de gemeente. Aedes publiceerde onlangs het Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Daarin staat welke privacyregels gelden bij de aanpak van overlast.

Aedes werkt met dezelfde partners aan een modelconvenant gegevensdeling en samenwerking bij de aanpak van verward gedrag. Woningcorporaties en gemeenten kunnen daarmee lokaal duidelijke afspraken maken met partners in de wijk over eventuele samenwerking en gegevensdeling.