Webinar 2: Gemengd wonen Zo doen we dat! bij Place2BU

Nieuws Nieuws · 6 april 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Voor een wijk waarin ex-daklozen en andere bewoners gemeenschappelijk wonen, is eigenlijk niet eens zo veel bijzonders nodig. Het draait om wonen, in gewone woningen. Met als extra: gemeenschapszin. Dat was de rode draad tijdens het webinar ‘Gemengd wonen: zo doen we dat!’ van Valente en Divosa op dinsdag 22 maart 2022 vanuit Place2BU in Utrecht. Gemengd wonen kent alleen maar winnaars: het verhoogt het (woon)geluk en verlaagt de zorgkosten.  

De 10 succesfactoren van gemengd wonen uitgelicht

Ga jij ook aan de slag met gemengd wonen projecten of is het een reële optie? Bekijk dan de 10 succesfactoren van gemengd wonen, opgesteld door Valente, Divosa, De Tussenvoorziening, Portaal, Gemeente Utrecht en de Hogeschool Utrecht.  

Actieagenda Wonen

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform 31 het initiatief voor het digitale magazine met voorbeelden van hoe je sámen kunt werken aan een wijk die als ‘thuis’ voelt voor alle bewoners. Vier voorbeelden lichten we uit tijdens 4 webinars. Beide initiatieven komen voort uit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.