Vijf inzichten over data en leefbaarheid bij Trivire

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Hoe gebruikt woningcorporatie Trivire data bij het verbeteren en ondersteunen van de leefbaarheid in wijken? Tijdens het eerste Kijkje in de keuken Data en Leefbaarheid lichtte Trivire dit toe aan de hand van hun meetinstrument. Benieuwd naar wat uw collega’s ervan vonden? Vijf inzichten.

1. Cijfers helpen bij het voeren van het ‘goede’ gesprek in- en extern

Cijfers helpen bij de onderbouwing van keuzes en in gesprekken met collega’s en andere partners in de buurtaanpak.

2. Koppeling van objectieve en subjectieve data helpt inzet in wijk/complex te bepalen

Belangrijk in de tool van Trivire is de koppeling van objectieve en subjectieve data: van cijfers en gevoel. Zo kan de corporatie de ervaringen van klanten en wijkregisseurs over een complex meenemen. Dit maakt maatwerk mogelijk. Het ‘verhaal achter de cijfers’ is van belang. Het geeft de wijkprofessionals ook meer handvatten voor hun werk in de wijk.

3. Meten betekent (soms) gewoon beginnen en keuzes maken

Datakwaliteit vraagt om het maken van keuzes. Zet eerste stappen om gaandeweg verder te komen. Het is een proces.

4. Veel data zijn al voorhanden; het gaat om het slim bundelen en visualiseren ervan

Vaak zijn er meer (interne) data beschikbaar dan gedacht. Bedenk aan welke kennis behoefte is en kijk welke data er al beschikbaar zijn. En welke er  nog ontbreken.

5. Een goede vorm en visualisatie helpt bij het gebruik

Door een tool goed vorm te geven, vergroot u de kans van daadwerkelijk gebruik. Niemand wil met een taai instrument aan de slag.

Handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer

Zelf aan de slag met het meten van leefbaarheid? Lees de Handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer.