Bouwstenen voor het meten van leefbaarheid

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Steeds meer woningcorporaties werken met een meetinstrument aan leefbaarheid. Data helpen bij het duiden van de situatie in de buurt en bij het gericht sturen op het verbeteren van leefbaarheid. Maar welke data gebruik je? En waar haal je die informatie vandaan? In de Bouwstenen voor het meten van leefbaarheid hebben we veelgebruikte data en bronnen door corporaties op een rijtje gezet.

Als je klikt op de afbeelding, krijg je een grotere weergave van de infographic te zien

Deze bouwstenen zijn een hulpmiddel voor iedereen die werkt aan de (door)ontwikkeling van een meetinstrument. Het bevat bruikbare data om zelf een meetinstrument te maken. Corporaties gebruiken niet al deze data, maar kiezen afhankelijk van het doel waarmee ze willen sturen. De meetinstrumenten van een aantal corporaties vormen de basis van dit overzicht.    

Hulp bij meetinstrument

Aedes heeft met hulp van een groot aantal leden een reeks hulpmiddelen ontwikkeld over het opzetten en de doorontwikkeling van een meetinstrument om de leefbaarheid in wijken te meten en monitoren. De handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer biedt hulp en bevat een stappenplan bij het opzetten van een meetinstrument. De Bouwstenen voor het meten van leefbaarheid bieden een aanvullend overzicht van de data en bronnen die u kunt gebruiken bij het opzetten van een meetinstrument. In Tien tips en vier stappen zijn de belangrijkste lessen en ervaringen op een rij gezet bij het (door) ontwikkelen van een meetinstrument leefbaarheid. Dit pakket is mede ontstaan door de kennis en tips die corporaties deelden in onder meer de Kijkjes in de keuken-sessies van Thuisvester, Vidomes, Woonstad Rotterdam, Woonwaarts en Trivire.