4 overlastprofielen voor de aanpak van woonoverlast

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Woonoverlast, hoe pak je dat als corporatie aan? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde samen met een aantal gemeenten, woningcorporaties, en welzijnsorganisaties 4 overlastprofielen. Dit helpt professionals om te denken in oplossingsrichtingen, en bij het kiezen van mogelijke interventies bij de aanpak van woonoverlast. 

Nadenken over mogelijke interventies

Door jarenlange ervaring met de aanpak van woonoverlast in de praktijk, werd duidelijk dat sommige kenmerken van overlastsituaties vaak terugkomen. Deze kenmerken konden worden samengevat in 4 overlastprofielen. Met deze profielen kunnen professionals overlastveroorzakers en hun buren nog beter helpen en de overlast verminderen of beëindigen. 

Als professional blijf je natuurlijk altijd kritisch en voorkom je stigmatisering en tunnelvisie. Deze profielen zijn dan ook slechts een hulpmiddel, niet meer en niet minder. Het zijn zeker geen dwingend voorgeschreven routes om overlast aan te pakken.