Vijf inzichten Kijkje in de Keuken meetinstrument Vitaliteitsscore Woonwaarts

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Leefbaarheid van wijken vergelijken? Woonwaarts ontwikkelde de Vitatiteitsscore en vertelde daar tijdens het Kijkje in de Keuken alles over. Vijf inzichten van bezoekers.

1. Combineer kwalitatieve en kwantitatieve data

De combinatie geeft een vollediger beeld waardoor de uitkomsten beter duidbaar zijn. En een belangrijke opmerking: neem ook zeker het huurdersoordeel mee!

2. Maak afspraken met uw gemeente over wat u gaat meten en hoe u dat doet

Kijk of u samen kunt werken met uw gemeente. Mogelijk is daar data aanwezig die in het instrument passen of kan zij wat met de opgehaalde gegevens.

3. Maak het instrument visueel

Een beeld zegt meer dan tekst en formules. Een visueel instrument is makkelijker in het gebruik.

4. Meten is heel goed, maar houd het doel in de gaten

Er is veel data op te halen. Hoe scherper het doel is waarvoor u het instrument wilt gebruiken, hoe bruikbaarder de data zijn.

5. Hou het zo simpel mogelijk

Maak een eenvoudig model, zorg voor een duidelijke visuele kaart. Dat maakt het gebruikt ervan veel simpeler en het instrument bruikbaarder. Bezoekers van deze bijeenkomst vonden dit een sterk punt van de Vitaliteitsscore.

Meer achtergrond over de vitaliteitsscores

Met de uitkomsten van de Vitaliteitscore maakt Woonwaarts weloverwogen keuzes welke wijken extra aandacht nodig hebben. Wilt u meer informatie over het instrument, lees dan het interview met Wijkregisseur Albrecht Martens.

Handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer

Zelf aan de slag met het meten van leefbaarheid? Lees de Handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer.