Alle partijen profiteren van bewonersparticipatie BrabantWonen

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

‘Dankzij de nieuwe structuur van bewonersparticipatie haalt woningcorporatie BrabantWonen in Oss meer informatie op dan ooit. Huurders leren elkaar beter kennen en verhuurder, huurder en gemeenten profiteren allemaal’, zegt een enthousiaste Ruud Surstedt. Hij is huurder bij BrabantWonen en deelnemer aan de klankbordgroep, voorbereidingsgroep en verdiepingsgroepen. 

Surstedt is medeaanstichter van de nieuwe structuur. Hij was de afgelopen drie jaar het enige lid van de Huurders Belangenvereniging van BrabantWonen in Oss. ‘Ik ben een paar keer gaan kijken bij de klankbordgroep in Den Bosch. Met de woningcorporatie heb ik toen afgesproken om te kijken of dat in Oss ook kon’, zegt Surstedt. 

‘Wij waren al bezig om vers bloed bij de klankbordgroep te betrekken. Die was sterk aan het vergrijzen en wij wilden jongeren en mensen met een migratieachtergrond bij deze groep betrekken‘, zegt Wim Sterks, consulent Participatie bij BrabantWonen. De corporatie heeft nu bewonerscommissies die vooral per complex en buurt meepraten over leefbaarheid. Een klankbordgroep telt 50 tot 60 mensen die vier keer per jaar over thema’s praten die de deelnemers zelf bepalen. Daarnaast zijn er niet-leden van de klankbordgroep die ook hun mening laten horen, maar niet bij de vergadering aanwezig zijn. Hierin zitten veel jongeren en mensen met een migratieachtergrond.

Meedoen of meepraten?

Voorbereiding

De voorbereidingsgroep met negen deelnemers bereidt vergaderingen voor van de klankbordgroepen. Zij zitten zelf ook in de klankbordgroep en in de verdiepingsgroepen. Daar praten deelnemers uitgebreid met medewerkers van BrabantWonen over de thema’s en bijvoorbeeld het bod voor de prestatieafspraken aan de gemeente. ‘We hebben drie verdiepingsgroepen: Bedrijfsvoering, Leefomgeving en Vastgoed. Alle onderwerpen zijn daaronder verdeeld. Eerst hadden we maar één groep, maar dat was veel te veel voor de deelnemers, dus vandaar dat we het hebben opgedeeld naar thema’s.’ 

Surstedt: ‘Ik zit in alle groepen, omdat ik de afgelopen 20 jaar veel kennis heb opgedaan en ik wil zien hoe dit verder gaat. Ik word al jaren gehoord, maar nu met meer huurders. Het is nooit zo geweest dat de huurder direct met de verhuurder praat, zoals wij nu in de verdiepingsgroepen.’ Volgens Sterks is daar bewust voor gekozen, omdat de corporatie bewonersparticipatie als onderwerp ziet voor alle medewerkers. 

Vergoeding

De woningcorporatie heeft een samenwerkingsverband gesloten met de klankbordgroep. Aan het eind van het jaar bepalen de leden samen de thema’s voor het komend jaar en BrabantWonen kan daar onderwerpen aan toevoegen. ‘Maar in principe bepalen de leden waar ze over praten. Bij simpele vragen raadplegen we ze ook wel eens digitaal. En ze hebben rechten en plichten. Daarvoor krijgen ze wel een vergoeding’, aldus Sterks. Surstedt had ook meegepraat zonder die vergoeding die hij riant noemt. Eerder kreeg hij slechts een reisvergoeding voor vergaderingen buiten de gemeente Oss. 

‘We gaan ook mee om te praten over het bod voor de prestatieafspraken met de gemeente en BrabantWonen en de andere corporatie Mooiland. Die nemen geen huurders mee, maar ik zou het toejuichen als meer corporaties zo gaan werken. Want het is goed voor verhuurder, huurder en gemeente om met elkaar om tafel te zitten’, besluit Surstedt.