Aedes-Magazine 2/2021: Veerkracht en leefbaarheid

Aedes-Magazine Aedes-Magazine · 3 juni 2021

Op veel plekken staat de leefbaarheid onder steeds grotere druk. Daar iets aan doen is een samenwerkingsinspanning van bewoners, woningcorporaties en organisaties met verschillende achtergronden, belangen en financiering. In deze editie van Aedes-Magazine kijken we in Vlaardingen hoe speciaal voor corporaties ontwikkelde veerkrachtkaarten helpen om hierover het juiste gesprek met de gemeente te kunnen voeren. We kijken hoe ze in het Groningse Selwerd en in Amsterdam Zuidoost werk maken van leefbaarheid. En architect Ianthe Mantingh vestigt onze aandacht op ruimte voor vluchtige ontmoeting.
Lees dit en meer op www.aedesmagazine.nl.

Veerkracht en leefbaarheid in kwetsbare wijken: data helpen

Het merendeel van de Nederlandse gemeenten heeft een of meer kwetsbare wijken. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben, is nog groter dan verwacht. Met alle problemen van dien. Gemeente Vlaardingen en corporatie Waterweg Wonen zoeken samen een oplossing. Daarbij maken ze gebruik van recent ontwikkelde veerkracht signaleringskaarten.
Lees het achtergrondverhaal in het online Aedes-Magazine

Verder in dit nummer van Aedes-Magazine:

‘De buurt is de basis’

Ook de ruimte tussen huizen is belangrijk voor de leefbaarheid in een wijk. Architect Ianthe Mantingh houdt een pleidooi om bij het ontwerpen al rekening te houden met plekken voor vluchtige ontmoetingen. Die zijn essentieel voor een buurtgevoel.
Lees het pleidooi van Ianthe Mantingh in het online Aedes-Magazine

Een gratis abonnement op het online Aedes-Magazine?

Masterplan Amsterdam Zuidoost: focus op jongeren

‘Opgroeien en wonen in Amsterdam Zuidoost moet betekenen dat je alle kansen en mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen, te groeien en je talenten te ontplooien’, vindt Harry Dobbelaar van Zonova, een koepel van twintig basisscholen in het stadsdeel. Het is een van de belangrijkste pijlers onder het dit jaar gepresenteerde Masterplan Zuidoost.
Lees de drie invalshoeken over dit onderwerp in het online Aedes-Magazine

De zon keert terug in het Groningse Selwerd

Selwerd maakte de afgelopen jaren een vrije val op de leefbaarheidsladder. Maatschappelijke stress, sociale misère en rotzooi op straat zijn aan de orde van de dag. Het project Sunny Selwerd brengt daar samen met bewoners verbetering in.
Lees de reportage in het online Aedes-Magazine