Bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg

Nieuws 12 april 2023
Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

‘We staan nog steeds voor een enorme woonzorgopgave. Gelukkig zijn er vandaag veel positieve voorbeelden van wat er kan, wat er al gebeurt. We hopen dan ook dat mensen naar huis gaan met goede oplossingen, dat ze er wat van meepikken’. Zo begon het Thuis in de wijk congres op 22 maart 2023. Een terugblik op een waardevolle dag met inspiratie, creatieve voorbeelden en enthousiaste kennismakingen.

De ‘echte’ professional aan het woord

Naast alle deskundigen, kwam ook de voorzitter van huurdersvereniging Zayaz, Corry van den Wildenberg, aan het woord. Een gedifferentieerd aanbod van woningen in (nieuwe) wijken en de inwoners betrekken bij de plannen zijn voor Van den Wildenberg de ingrediënten die nu vaak missen. 

Aedes-voorzitter Martin van Rijn beaamt haar oproep en eindigt zijn betoog met: ‘We praten over projecten, terwijl de woonzorgzoekende nog te weinig wordt gehoord. Het is belangrijk hen erbij betrekken, zodat meer mensen gaan zien hoe het eigenlijk kan, dat meer mensen zeggen: dat wil ik ook.’ 

Thuis in de wijk 2023

Het jaarlijkse congres Thuis in de wijk wordt ondersteund door Aedes, Actiz, Zorgverzekeraars Nederland en de ministeries VWS en BZK. Dit jaar stond de bloeiende wijk centraal: een wijk, buurt of dorp waarin het plezierig ouder worden is en waarin organisaties en bewoners elkaar weten te vinden. Hoe draag je daaraan bij, als gemeente, woningcorporatie, welzijns- en zorgorganisatie en bewoner?