Toolkit en stappenplan Omgaan met personen met verward gedrag

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De geactualiseerde toolkit Omgaan met verward gedrag en het bijbehorende stappenplan is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties. Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen, blijkt uit onderzoek van Aedes. Het overzicht van hulpmiddelen kan helpen zich hier beter op voor te bereiden.

Toolkit Omgaan met verward gedrag 2022

De informatie uit de toolkit Omgaan met verward gedrag en het bijbehorende stappenplan helpen bij het herkennen van en reageren op verward gedrag, het inschakelen van hulpverlening, het aanpakken van eventuele overlast en het handelen tijdens en na crisissituaties. Ten opzichte van de vorige versie zijn in deze geactualiseerde toolkit onder andere wetswijzigingen doorgevoerd, projecten geupdate en is een stappenplan toegevoegd dat snel wegwijs maakt in de toolkit.

De toolkit geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn mogelijke oorzaken van verward gedrag?
  • Hoe reageer je als een huurder een psychose heeft?
  • Wat zijn de uitgangspunten van de privacywetgeving?
  • Hoe lever je als leidinggevende nazorg aan medewerkers na een incident?

Deze toolkit is geen instrument om van woningcorporaties hulpverlenende instanties te maken. Het biedt praktische hulp in het dagelijks werk in de wijk als sociale verhuurder. Aandacht voor voldoende begeleiding, (bemoei)zorg en ondersteuning in de wijk blijft wat Aedes betreft nodig.

Voor wie?

De toolkit is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties die direct contact hebben met huurders en voor medewerkers in een leidinggevende of ondersteunende functie. Aedes vindt het belangrijk dat corporatieprofessionals weten wat zij zelf kunnen doen om escalatie te voorkomen.