Charlot Jongerius

Adviseur Werkgeverszaken
Afdeling Sectorontwikkeling & -professionalisering
Charlot Jongerius

Mijn aandachtsgebied is de belangenbehartiging van Aedes-leden in hun rol als werkgevers, onder andere door onderdeel uit te maken van de werkgeversonderhandelingsdelegatie voor de CAO Woondiensten.