Arbeidsvoorwaarden

Bij woningcorporaties werken ongeveer 28.000 mensen met hart voor huurders en sociale huisvesting. Veelzijdig werk, dat er toe doet. Aedes is als brancheorganisatie voor woningcorporaties samen met de vakbonden (FNV, CNV Vakmensen en De Unie) verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van deze medewerkers en onderhandelt over de CAO Woondiensten. Daarbij besteden we ruime aandacht aan opleiding en ontwikkeling voor jong, oud en mensen met een arbeidsbeperking.

Experts
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

CAO-afspraken en arbeidsvoorwaarden

Modernisering Handboek functie-indeling
Budget loopbaanontwikkeling
Kansen voor mensen met een arbeidsbeperking
Generatiepact
Geschillen en jurisprudentie

Veel gestelde vragen over

Werktijden, vakantiedagen en buitengewoon verlof
Ziekte
Reparatie WW/WGA
Budget loopbaanontwikkeling

Wet- en regelgeving

Flexibel werken
Positie flexwerker
Ontslagrecht
Versobering WW

Doe mee in onze community