Eindbod werkgevers: in totaal 10% loonsverhoging in 2024

Nieuws Nieuws · 11 oktober 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Na een dag intensief onderhandelen met de vakbonden, hebben werkgevers een eindbod op tafel gelegd: 10% loonverhoging, waarvan 2% als eindejaarsuitkering. Dat deden zij in de 4e onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 10 oktober. Met dit eindbod hebben werkgevers alle beschikbare financiële ruimte op tafel gelegd. De vakbonden gaan dit eindbod nu voorleggen aan hun achterban. Voor alle corporatiemedewerkers ligt er met dit eindbod een goede loonsverhoging in 2024, waarmee de beloningsachterstand die in 2023 is ontstaan ten opzichte van onze referentiemarkt is ingehaald.

Waaruit bestaat het eindbod?

  • Een CAO met een looptijd van 1 jaar (1 januari 2024 – 31 december 2024).
  • Een structurele loonsverhoging van 8% per 1 januari 2024.
  • De introductie van een eindejaarsuitkering van 2% uit te keren in december 2024.
  • Bestaande bedrijfseigen eindejaarsuitkeringen/13de maanden en dergelijke worden opgenomen in de CAO-eindejaarsuitkering. De CAO-eindejaarsuitkering komt dus niet bovenop eventueel al bestaande bedrijfseigen eindejaarsuitkeringen/ 13de maanden en dergelijke.
  • Gezamenlijk onderzoek van de CAO-partijen, uitgevoerd door FLOW, gericht op het uitbreiden van stageplaatsen in de corporatiesector.
  • De pensioenopbouw in het 2e ziektejaar gaan we baseren op het pensioengevend salaris dat gold direct voorafgaand aan de ingang van het 2e ziektejaar.
Kijk ook eens bij

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over waarom werkgevers een eindbod hebben gedaan? En waar de verschillen zitten tussen wat werkgevers kunnen en willen bieden en wat de vakbonden vragen en welke aanvullende afspraken gelden bij de eindejaarsuitkering? Lees dan de vragen en antwoorden over dit onderwerp. Of lees de integrale tekst van het eindbod.

Op de hoogte blijven

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.