CAO-partijen hebben ingestemd met transitieplan voor pensioen

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Het Aedes-bestuur heeft ingestemd met het pensioen transitieplan voor onze sector. Ook FNV, CNV en De Unie zijn akkoord met dit plan. In het transitieplan liggen alle keuzes vast die door Aedes en de vakbonden zijn gemaakt voor de vernieuwde pensioenregeling.

Pensioenfonds SPW gaat nu de voorbereiding van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2026 verder vormgeven.

Voorbereidingsproces wijziging pensioenstelsel

Ter voorbereiding op de wijziging van het pensioenstelsel is in 2021 van werkgeverszijde een speciale pensioenwerkgroep ingericht. In deze werkgroep zitten bestuurders met kennis van en affiniteit met het onderwerp pensioenen: Roelien Ritsema van Eck (linking pin met CAO-tafel), Richard Sitton, Nico OverdeVest, Tonny van de Ven en Richard Feenstra (deel van het traject) en Esther Borstlap (deel van het traject). 

Deze werkgroep heeft de besluiten voor het Aedes-bestuur voorbereid en overleg met de vakbonden en SPW gevoerd. Tijdens dit proces is Aedes ondersteund door pensioenadviesbureau Montae & partners.

Inhoud transitieplan naar nieuwe pensioenregeling

Solidaire premieregeling

CAO-partijen hebben gekozen voor een solidaire premieregeling, waarin we risico’s met elkaar delen. Deelnemers bouwen een eigen pensioenvermogen op (eigen pensioenpotje). De premie die bij de regeling hoort staat vast, maar het pensioen beweegt mee met de economische ontwikkelingen. In de regeling zijn mechanismes opgenomen om schommelingen in het pensioen zoveel mogelijk op te vangen (zoals een solidariteitsreserve).

Ambitie: waardevast pensioen

Het doel is een ouderdomspensioen van 80% (-5%/+5%) van de gemiddelde pensioengrondslag. Ook is de ambitie het pensioen waardevast te maken. De pensioenleeftijd wordt gelijk aan de AOW-leeftijd van de deelnemer. De regeling voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft nagenoeg gelijk. De persoonlijke keuzemogelijkheden rondom pensionering, zoals die er nu zijn, blijven bestaan.

Nabestaanden- en wezenpensioen

Het nabestaandenpensioen (op risicobasis) bedraagt 40% van het loon bij overlijden vóór pensionering en 70% van het ouderdomspensioen bij overlijden ná pensionering. Ook bevat de regeling een wezenpensioen (op risicobasis) voor kinderen tot 25 jaar (ongeacht of ze studeren) van 14% van het loon bij overlijden vóór pensionering en 14% van het ouderdomspensioen bij overlijden ná pensionering.

Kijk ook eens bij

Positieve reacties uit ledenraadplegingen

Begin april 2024 hebben 2 digitale ledenraadplegingen over het transitieplan plaatsgevonden. Uit de ledenraadpleging kwam naar voren dat men blij is dat er gekozen is voor de solidaire premieregeling. Men vond de keuzes die door CAO-partijen zijn gemaakt logisch, doordacht en verstandig. Aan de pensioenwerkgroep zijn complimenten gemaakt voor al het werk dat de afgelopen 3 jaar is verricht.   

Op 16 april heeft het Aedes-bestuur unaniem ingestemd met het transitieplan, waarbij rekening is gehouden met de uitkomsten van de ledenraadplegingen. 

Ook bij de vakbonden hebben digitale bijeenkomsten over het transitieplan plaatsgevonden en hebben leden kunnen stemmen over het plan. Een ruime meerderheid van de vakbondsleden (circa 80%) hebben vóór het transitieplan gestemd.

Communicatie van SPW over nieuwe pensioenregeling

In haar bestaande communicatie-uitingen neemt SPW nu al informatie op over de nieuwe pensioenregeling. Hoe dichter bij het transitiemoment (1 januari 2026) hoe concreter die informatie gaat worden. Uiteindelijk krijgt iedere (gewezen) deelnemer en gepensioneerde te zien wat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor hem/haar betekent. 

Meer lezen?

Wil je meer lezen over het transitieplan? Download hieronder via de roze knoppen de samenvatting van het plan of de volledige tekst van het transitieplan.