CAO Woondiensten 2024/2025 goedgekeurd

Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Er is een nieuwe CAO Woondiensten 2024/2025 voor de woningcorporatiebranche. Aedes en de vakbondsleden hebben het onderhandelingsresultaat goedgekeurd. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2024 tot 1 april 2025. Bij dit artikel vind je ook de salarisschalen per 1 januari 2024.

Loonsverhoging 10% en eindejaarsuitkering 2%

Corporatiemedewerkers krijgen per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 10%. Daarnaast ontvangen zij in december 2024 een structurele eindejaarsuitkering van 2%. 

Afgesproken is dat al bestaande bedrijfseigen regelingen zoals eindejaarsuitkeringen en 13e maanden opgaan in de CAO-eindejaarsuitkering. Alle bestaande bedrijfseigen regelingen worden bevroren. Dit betekent dat corporaties na 1 januari 2024 geen nieuwe of hogere bedrijfseigen regelingen meer kunnen afspreken. De al bestaande regelingen kunnen ook niet afgebouwd worden, tenzij de corporatie daarover voor 1 januari 2024 afspraken had gemaakt. 

Bekijk onderaan dit artikel het onderhandelingsresultaat met alle afspraken die zijn gemaakt. Ook vind je daar de nieuwe salarisschalen die gelden per 1 januari 2024. 

CAO-tekst volgt nog

Aedes en de vakbonden zullen binnenkort nog ‘veel gestelde vragen en antwoorden’ publiceren over het onderhandelingsresultaat. En zij zullen het onderhandelingsresultaat uitwerken in CAO-teksten.