Breed inzetbaar blijven met loopbaanontwikkelingsbudget

Al sinds 2010 kent de CAO Woondiensten een loopbaanontwikkelingsbudget. Dat kunnen medewerkers in de corporatiebranche zelf inzetten. Ook de organisatie heeft daar profijt van, ondervonden ze bij corporatie wonenCentraal in Alphen aan de Rijn.

Karin Haverkamp (44) was één van de eersten bij wonenCentraal die haar individuele loopbaanontwikkelingsbudget verzilverde. De P&O-medewerker volgde een tweedaagse opleiding tot professional organizer. Kosten: ongeveer 1.300 euro. ‘Zoiets wilde ik al heel lang, maar het opleidingsbudget maakte het makkelijker om de stap echt te zetten.’
Inmiddels werkt Haverkamp minder uren en is ze haar eigen bedrijfje gestart. ‘Uiteindelijk wil ik dit uitbreiden en nog maar een dag of twee, drie bij wonenCentraal werken.’

Breed inzetbaar blijven

Volgens de CAO bepalen werknemers zelf hoe, wanneer en waaraan zij het budget besteden. Voorwaarde is alleen dat de besteding bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling. Albers was aanvankelijk niet enthousiast over het loopbaanontwikkelingsbudget. ‘Het leverde veel vragen en extra werk op. En de berekening over wie waar recht op heeft was ingewikkeld.’ Inmiddels is daar een rekentool voor. Nu vindt ze het een mooi middel voor mensen om zelf de regie te nemen over hun eigen loopbaan. ‘Zeker in combinatie met de loopbaanwijzer, die inzicht geeft in wat je wil en kan.’

Hulpmiddelen

Is het niet wat vreemd dat de werkgever meebetaalt aan een opleiding waardoor de medewerker vervolgens mogelijk de organisatie verlaat? Dat is inderdaad bijzonder, maar ook logisch, zegt Albers: ‘De tijd is voorbij dat mensen van wieg tot graf verzorgd worden. Ze moeten nu zelf hun inzetbaarheid op peil houden. Daarvoor moeten we ze wel goede hulpmiddelen bieden.’ Daarnaast profiteert de organisatie wel degelijk van medewerkers die na een opleiding of cursus nieuwe energie en kennis opdoen. Zo heeft Karin Haverkamp inmiddels verschillende collega’s geholpen met het organiseren van hun werkplek en computer.