Uitkering tijdens geboorteverlof en ouderschapsverlof

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Welke vormen van (betaald) geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn er? In dit artikel zetten we die verlofvormen voor je op een rijtje en de regels die daarvoor gelden.

Wanneer heb je recht op geboorteverlof

Na de geboorte van een kind, heeft de partner recht op een week doorbetaald geboorteverlof. Dit geboorteverlof neem je op binnen 4 weken na de geboorte. Je mag zelf bepalen hoe je het verlof spreidt in die periode. De werkgever betaalt het salaris door dus pensioenopbouw en verlofopbouw lopen gewoon door.

Wat zijn de regels rondom het aanvullend geboorteverlof?

Sinds 1 juli 2020 heb je als partner daarna recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is maximaal 5 keer de arbeidsduur per week (dus 5 werkweken) en moet, in hele weken, worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte.

Tijdens dit verlof ontvangt je geen salaris maar een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum) dagloon. In de CAO Woondiensten is afgesproken dat dit wordt aangevuld door de werkgever tot 85% van het salaris dat de werknemer normaal verdient (niet gemaximeerd tot het maximum dagloon).

Pensioenopbouw en verlofrechten tijdens aanvullend geboorteverlof

Er zijn in de CAO Woondiensten geen afspraken gemaakt over de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof. SPW stopt de pensioenopbouw niet automatisch (meer informatie daarover vind je via de link). Bij voortzetting van de pensioenopbouw maken de werkgever en de werknemer samen afspraken over de verdeling van de premie. Het is verstandig hiervoor duidelijk beleid te maken.

Tijdens aanvullend geboorteverlof loopt de opbouw van het wettelijk vakantieverlof door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren moeten de werkgever en de werknemer zelf afspraken maken. Het is verstandig hiervoor duidelijk beleid te maken.

Wanneer heb je recht op (betaald) ouderschapsverlof?

De basis van het ouderschapsverlof is ongewijzigd: het verlof bedraagt 26 keer de wekelijkse arbeidsduur en moet worden opgenomen voor je kind 8 jaar is.

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet Betaald Ouderschapsverlof in werking. Hiermee krijgen ouders een uitkering van het UWV tijdens 9 weken van hun ouderschapsverlof. Deze weken moeten (in hele weken) worden opgenomen voordat het kind 1 jaar wordt. Ouders die ouderschapsverlof opnemen voor een geadopteerd kind of een pleegkind hebben, binnen een jaar na de adoptie of plaatsing, ook recht op de uitkering voor zover het kind jonger is dan 8 jaar. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

Iedere werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind, heeft recht op ouderschapsverlof en ook op de uitkering. Bij een meerling krijgen de ouders voor ieder kind recht op de uitkering. Dus bij een tweeling kan de werknemer 18 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Er zijn geen overgangsbepalingen. Dus iedere werknemer die aan de criteria voldoet heeft vanaf 1 augustus 2022 recht op betaald ouderschapsverlof.

Na de 9 weken betaald ouderschapsverlof blijven er nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof over. Die kan de werknemer opnemen tot het kind 8 jaar wordt.

Pensioenopbouw en verlofrechten tijdens ouderschapsverlof

In de CAO Woondiensten is opgenomen dat de werkgever zijn deel van de pensioenpremie doorbetaalt tijdens ouderschapsverlof. Dit hoeft de werkgever alleen te doen als de werknemer ook zijn premie doorbetaalt. Meer informatie over pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof vind je op de website van pensioenfonds SPW.

Tijdens ouderschapsverlof bouw je geen verlofrechten op.

Meer informatie Wet Arbeid- en Zorg

Meer informatie over de Wet Arbeid- en Zorg vind je op de website van de Rijksoverheid via de link.
Voor de volledige wetteksten ga je naar wetten.overheid.nl.