Wet Werk en Zekerheid

In 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen door de Tweede Kamer. De wet leidt tot grote veranderingen in het arbeidsrecht en vooral in het ontslagrecht. De wet bestaat in hoofdlijnen uit 3 onderdelen: de rechtspositie van flexwerkers, herziening van het ontslagrecht en aanpassing van de Werkloosheidswet (WW).

Het eerste deel van de wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en is vooral gericht op de positie van de flexwerker.

Met het ingaan van het tweede deel van deze wet per 1 juli 2015 is het ontslagsysteem drastisch gewijzigd. De werkgever is per 1 juli 2015 niet meer vrij in het kiezen van de ontslagroute en is onder bepaalde omstandigheden verplicht een zogenoemde transitievergoeding aan zijn werknemer te betalen.

In dit artikel een overzicht van de wijzigingen per 1 januari en 1 juli 2015. Voor meer informatie over één van de wijzigingen, klik je verder per onderwerp.
Nog uitgebreidere informatie over de Wet Werk en Zekerheid vind je op ZorgWijzer.

In 2015 zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd. Deze gaan over onderstaande thema’s: