Lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Werkgevers betalen vanaf die datum voor werknemers met een vast contract een lagere werkloosheidspremie (WW) dan voor werknemers met een tijdelijk contract. Maar dat geldt alleen voor die vaste contracten waar een ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de loonadministratie aanwezig is. Werkgevers hebben nog tot 1 april 2020 om dat in orde te maken. Een voorbeeldcontract van werkgeversvereniging AWVN kan daarbij helpen.

Sinds 1 januari 2020 gelden er twee WW-premies: een lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, en een hoge WW-premie voor alle andere arbeidsovereenkomsten. Het vaste verschil tussen de twee WW-premies is 5 procent. Voor 2020 zijn de premies respectievelijk 2,94 procent en 7,94 procent.

Schriftelijkheidsvereiste

Een werkgever mag de lage premie alleen hanteren als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Soms is dat niet aanwezig in de loonadministratie bijvoorbeeld in het geval er een contract voor bepaalde tijd is omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Die overgang wordt veelal per brief of mail bevestigd zonder dat er dan een nieuw contract opgesteld wordt.

Dit voldoet helaas niet om als werkgever aanspraak te kunnen maken op de lage WW-premie. Daarvoor is het nodig dat er een schriftelijk contract ligt dat zowel werkgever als werknemer hebben ondertekend: het schriftelijkheidsvereiste.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen voor 1 april 2020

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen ook voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd dat nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Vanaf 1 april 2020 moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig zijn. Dit moet door beide partijen zijn ondertekend. Ook moet hieruit blijken dat de werknemer al vóór 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd. Is dit niet vóór 1 april 2020 geregeld, terwijl de arbeidsovereenkomst wel doorloopt na 31 maart, dan is de werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Voorbeeldcontract

Werkgeversvereniging AWVN heeft een voorbeeld van een contract gemaakt dat u zou kunnen hanteren als de ingangsdatum van het contract voor onbepaalde tijd in het verleden ligt, met daarin uitleg aan de medewerker waarom dit nodig is.