Generatiepact goedgekeurd door Belastingdienst

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid geven minder te gaan werken, waardoor ruimte wordt gecreëerd voor instroom van jongeren in de branche. Dit is het Generatiepact Woondiensten in een notendop. Het generatiepact maakt onderdeel uit van de CAO Woondiensten 2017-2018 en is door CAO-partijen uitgewerkt in een reglement. Het reglement is inmiddels goedgekeurd door de Belastingdienst.

Het generatiepact gaat in per 1 januari 2019 en loopt tot en met 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2019 kunnen 55-plussers geen extra roostervrije uren meer kopen met hun individueel loopbaanontwikkelingsbudget.

Generatiepact

Door oudere werknemers de mogelijkheid te geven minder te gaan werken, met een tegemoetkoming in het salaris en de pensioenopbouw, ontstaat ruimte om de instroom van jongere werknemers te bevorderen. De uren die vrijkomen worden bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt, op brancheniveau herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger.

CAO-partijen hebben gekozen voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent voor de werknemer: 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. De werknemer krijgt voor het aantal uren dat hij minder gaat werken buitengewoon verlof.

Meedoen of meepraten?

Bent u P&O-er? Praat mee over het Generatiepact Woondiensten in de community P&O.

Door te klikken op de afbeelding, wordt deze vergroot.

Standaard karakter

Het Generatiepact Woondiensten krijgt een zogenaamd ‘standaard karakter’. Dit betekent dat er geen afwijking van deze regeling is toegestaan. Hierop hebben CAO-partijen één uitzondering gemaakt: corporaties die al werken met een eigen generatiepact kunnen deze regeling gedurende de looptijd van het sectorale generatiepact blijven toepassen tot de eigen regeling afloopt. 

Corporaties moeten de eigen regeling wel aanmelden bij het team Werkgeverszaken van Aedes via [email protected]. Daarnaast moet de eigen regeling aansluiten bij de herbezettingsafspraak uit het sectorale generatiepact.

Deelname

Corporatiemedewerkers die willen deelnemen aan de regeling moeten dit schriftelijk binnen minimaal vier maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum bij hun werkgever aanvragen. De werkgever en werknemer kunnen samen een kortere aanvraagtermijn afspreken. CAO-partijen adviseren corporaties om nu alvast in kaart te brengen welke medewerkers mogelijk willen meedoen met het generatiepact. De P&O-functionaris of financiële administratie kan medewerkers daarbij ondersteunen door inzage te geven in de financiële consequenties bij deelname.

Vragen

Werkgevers met vragen hierover kunnen contact opnemen met de Werkgeverstelefoon via telefoon 06 537 593 43.