‘Ik draag mijn vakkennis graag over aan een volgende generatie’

Al meer dan 41 jaar werkt Syds Schat als allround installatiemedewerker bij de servicedienst van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Sinds vorig jaar maakt hij gebruik van het generatiepact: corporatiemedewerkers vanaf 63 jaar kunnen een dag in de week minder gaan werken. De vrijgekomen uren worden opgevuld door jongere collega’s onder de 35 jaar. Bij Wonen Noordwest Friesland is dat laatste tot nu toe niet helemaal gelukt.

Schat is één van de eerste medewerkers bij Wonen Noordwest Friesland die van de regeling gebruikmaakt. Een paar andere collega’s die bijna 63 zijn gaan dat binnenkort ook doen. Een dag minder werken bevalt Schat wel. Al voelt het wel drukker in de overgebleven drie werkdagen. De vrije dag is in principe een vaste dag. Maar hij gaat daar flexibel mee om als het werk dat vraagt, zegt hij. ‘Iedereen gunt je dat wel.’

Praktijkkennis overdragen

Bij Wonen Noordwest Friesland ontstonden er door het generatiepact en wat andere personele wisselingen twee vacatures. Het is uiteindelijk niet gelukt om daar mensen van onder de 35 jaar voor te krijgen. De twee nieuwe collega’s zijn allebei in de 40. ‘Er was een kandidaat van 29 jaar. Die wilden we graag aannemen, maar die trok zich helaas zelf terug.’

Schat: ‘Zonde om al mijn praktijkkennis verloren te laten gaan. Ik ga altijd fluitend naar mijn werk. Dat werkplezier en mijn vakkennis wil ik graag overdragen aan volgende generaties.’

Techniekdag

Samen met collega’s is Schat actief om jongeren in vakopleidingen te interesseren voor werken in de bouw of in de (installatie)techniek. Hij geeft les op het vmbo. Kinderen komen bij de corporatie een paar dagen meelopen. Ze organiseren met de scholen in Friesland in juni een techniekdag, ook doen ze mee aan de landelijke girlsday.

‘We brengen kinderen zo in een vroeg stadium in aanraking met bouw en techniek. Dat is tegenwoordig niet meer zo populair bij jongeren. Terwijl we nu en in de toekomst vakmensen hard nodig hebben. Kijk alleen al naar de opgave om woningen gasvrij te maken.’

Evaluatie in 2020

Eind 2020 zullen CAO-partijen het generatiepact evalueren om te bekijken of de regeling voldoet aan het doel dat voor ogen stond. Dan beslissen de CAO-partijen ook over het eventuele vervolg van het generatiepact.