Mozaïek Wonen: generatiepact past goed in strategie

Het generatiepact is bij woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda al langere tijd onderwerp van gesprek. De regeling mag dan wel pas sinds 2019 in zijn gegaan, verjonging is bij de corporatie al veel langer een thema. ‘Wil je structureel iets doen, dan hoort daar sowieso verjonging bij’, zegt Conny de Haan, adviseur P&O. ‘Het generatiepact blijkt goed in die strategie te passen. Maar je moet soms wel creatief zijn.’

Mozaïek Wonen heeft 90 werknemers, de gemiddelde leeftijd is ongeveer 50 jaar. Tot nu toe hebben vijf medewerkers van de Goudse corporatie aangeven gebruik te willen maken van de regeling. Die uitstroom betekent een uitdaging voor de afdeling P&O.

‘Zakelijk gezien is het een vervelende regeling voor ons, omdat wij geen grote corporatie zijn. Bij ons gaat het nu om vijf collega’s op vijf verschillende afdelingen: sociaal beheer, financiën, klantenservice. Ga die maar eens door één persoon vervangen. Dat is onmogelijk.’

Young professionals

En dus moet er een andere oplossing komen. Alleen hoe neem je nieuwe mensen aan terwijl je daar niet direct de ruimte voor hebt? De Haan kwam met een creatieve oplossing. ‘We zetten drie young professionals het komende jaar in als vliegende keep. Dat kan een jaar lang boven formatie, omdat de proef tot die tijd loopt. Zo verjongen we niet alleen de organisatie en vullen we de gaten op, maar tegelijkertijd kunnen we een gericht loopbaantraject opzetten voor de jonge generatie.’

Want een blik op de nabije toekomst leert De Haan dat de uitstroom de komende jaren alleen maar groter gaat worden. ‘Ik weet nu al dat het heel moeilijk wordt om een aantal functies in te vullen. Met dit traject kunnen we deze jonge mensen voorbereiden op die functies, de doorstroom garanderen en tegelijkertijd goed monitoren of die functies nog wel passen bij wat we nodig hebben.’

Wees creatief

De ervaringen met de proef zijn zo goed dat De Haan op dit moment nog twee ‘vliegende keepers’ aan het werven is. ‘Het heeft mij wel verbaasd hoe snel iedereen in de organisatie overtuigd was dat we het generatiepact mede op deze manier konden invullen.’

Haar advies voor andere corporaties? ‘Wees zeker als kleine corporatie creatief en zoek de goede combinatie tussen het zakelijke en het persoonlijke. Ga het gesprek aan, kijk wat de wensen zijn en zet de lobby uit.’

Evaluatie in 2020

Eind 2020 zullen CAO-partijen het generatiepact evalueren om te bekijken of de regeling voldoet aan het doel dat voor ogen stond. Dan beslissen de CAO-partijen ook over het eventuele vervolg van het generatiepact.