Portal: werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Werkgevers in het bedrijfsleven hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Corporaties die meer willen weten over deze Banenafspraak of ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering, kunnen terecht op de portal www.opnaarde100000.nl. De website is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

De portal is dé wegwijzer voor ondernemers die banen voor mensen met een arbeidsbeperking willen realiseren. Het bevat onder andere informatie over wet- en regelgeving en de rol van werkgevers, praktijkvoorbeelden, instrumenten, tips om geschikte kandidaten te vinden en informatie over financiële en praktische ondersteuning en begeleiding van bedrijven na plaatsing van een kandidaat. 

Arbeidsbeperking

In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid afgesproken dat zij samen tot 2026 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid neemt hiervan 25.000 voor haar rekening, werkgevers in het bedrijfsleven de rest. Dat werkgevers in de marktsector 100.000 banen voor hun rekening nemen is ook vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt.