Reparatie versobering WW/WGA-uitkering verlengd

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 1 maart 2022
Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

CAO-partijen verlengen de PAWW-regeling die op 1 oktober 2022 afloopt: de reparatie van de versoberde WW/WGA-uitkering. Hiermee behouden werknemers dezelfde uitkeringsduur en opbouw als voor de versobering.

Als jouw organisatie automatisch valt onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten – bijvoorbeeld een toegelaten instelling of een dochter daarvan – dan hoef je geen actie te ondernemen. Is jouw organisatie gelijkgesteld met een werkgever in de zin van de CAO dan moet je wel actie ondernemen.

De reparatie van de versobering van de WW/WGA-uitkering is voor het eerst afgesproken in de CAO Woondiensten 2017-2018. In dit artikel leest u wat de aanvullingsregeling precies inhoudt en welke actie gelijkgestelde organisaties moeten ondernemen om de verlenging van de aanvullingsregeling te realiseren.

Wat houdt de versobering in?

Sinds 1 januari 2016 is de duur van de WW/WGA-uitkering door de overheid geleidelijk verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden in 2019. Ook is de opbouw van de WW/WGA-uitkering versoberd. CAO-partijen hebben afgesproken dit gat te repareren door aan te sluiten bij de PAWW-regeling.

Wat houdt deze reparatie in?

CAO-partijen hebben in de CAO Woondiensten 2017-2018 afgesproken de versobering te repareren zodat werknemers dezelfde uitkeringsduur en opbouw behouden als voor de versobering (zie artikel 4 bijlage 3 CAO Woondiensten).

Bijvoorbeeld: een medewerker wordt op 1 maart 2019 ontslagen. Voor de versobering van de WW-uitkering had hij recht op 30 maanden WW-uitkering. Na de versobering heeft hij nog maar recht op 20 maanden WW-uitkering. De aanvullingsregeling repareert het ‘gat’ van 10 maanden.

Tot wanneer zijn CAO-partijen aangesloten bij de PAWW-regeling?

Tot 1 oktober 2022.

Hebben CAO-partijen al besloten of zij blijven deelnemen aan deze regeling?

Ja. CAO-partijen hebben in de huidige onderhandelingen voor een nieuwe CAO besloten dat zij blijven deelnemen aan de PAWW-regeling. De verlenging moet uiterlijk 1 april 2022 geregeld zijn.

Tot wanneer geldt de verlenging?

De verlenging gaat na 1 oktober 2022 in loopt tot 1 oktober 2027.

Ben ik als werkgever verplicht om mee te werken aan de verlenging van deze regeling?

Ja. Als jouw organisatie valt onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten (bijvoorbeeld een toegelaten instelling of een dochter daarvan), dan ben je verplicht deze regeling te volgen.

Moeten gelijkgestelde organisaties ook meewerken aan de verlenging van deze regeling?

Ja, ook als je niet automatisch valt onder de werkingssfeer van de CAO, maar wel bent gelijkgesteld met een werkgever in de zin van de CAO, ben je verplicht deel te nemen aan de PAWW-regeling.

Moet ik actie ondernemen wat betreft de verlenging van de PAWW-regeling?

Valt jouw organisatie onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten (bijvoorbeeld een toegelaten instelling of een dochter daarvan), dan hoef je niets te doen. CAO-partijen regelen de verlenging van de regeling voor je.

Ben je een gelijkgestelde werkgever in de zin van de CAO en neemt je als organisatie al deel aan de PAWW-regeling?

Je ontvangt binnenkort bericht van PAWW over hoe je de regeling kunt verlengen. Je bent verplicht om hieraan mee te werken.

Ben je een gelijkgestelde werkgever in de zin van de CAO en neem je nog niet deel aan de PAWW-regeling?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met PAWW om deelname aan de regeling, al dan niet met terugwerkende kracht, te realiseren. Ja had dit namelijk al sinds de CAO-afspraak 2017-2018 moeten regelen.

Moeten werkgevers een premie betalen voor de aanvullingsregeling?

Nee. Alleen werknemers betalen voor de aanvullingsregeling een verplichte premie. Voor 2022 is de premie 0,2 %.

Wie draagt de werknemerspremie af?

De werkgever houdt de werknemerspremie in op het salaris van de medewerker en draagt de premie af aan de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). Deze stichting voert de administratie van de reparatie uit.

Wat als ik geen premies in bij mijn werknemers en dus ook niet afdraag aan Stichting PAWW?

Je moet dan rekening houden met claims van ex-medewerkers. Als er namelijk geen premies zijn afgedragen, gaat Stichting PAWW niet over tot uitkering aan de ex-medewerker.

Krijgt de medewerker een (financiële) compensatie van zijn werkgever voor de betaalde premie?

Ja. Medewerkers ontvangen maandelijks een toeslag op het brutosalaris ter hoogte van de PAWW-premie. Deze premie bedraagt voor 2022 0,2 %.